GRAAD 10 HUISWERK / HOMEWORK

ENGLISH HOME LANGUAGE

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

DATE: 8-12 March

See download zone

DATE: 1-5 March

Continue with work as outlined in class. If uncertain, refer back to the Whatsapp group.

DATE: 22-26 Feb

See download zone

DATE: 15-19 Feb

See download zone

DATE: 8- 12 February

See download zone

AFRIKAANS HUISTAAL

DATUM: 07/02/2021 – 11/02/2021

Bestudeer Literêre aspekte onder aflaaisone.

Handboeke wat uitgedeel is: Platinum en Driehoeke sirkel.

Skryfboeke wat benodig word: Een 2-quire boek, een lêertjie (accessible file) vir portefeulje en plastiek koevert vir aantekeninge.

 

DATUM: 15-19/22-26 Februarie

Driehoekige sirkel: Ons begin lees. Hersieningsvrae sal in die klas uitgedeel word.

Taalleer wat in die klas gedoen gaan word: Klanke, spelling, skryftekens, punktuasie.

Huiswerk: Week 1/Week 2 gaan die volgende huiswerk doen: Som spelreëls op; doen aktiwiteit 7 (bl. 11) en hersieningsopdrag op bl. 20

Huiswerk vir GROEP 1: Doen Taalleer: Leestekens en Spelling-hersieningsoefening.

Taalopdrag wat by die huis gedoen moet word, sal in die klas uitgedeel word.

 

DATUM: 1-5/ 8-12 Maart

Driehoekige sirkel: Ons lees hoofstuk 1 klaar. Hersieningsvrae sal in die klas uitgedeel word.

Taalleer wat in die klas gedoen gaan word: Simplekse, komplekse, stamme, voor- en agtervoegsels, samestellings en afleidings.  Huiswerk: Akt. 8 (bl. 31) en hersieningsopdrag bl.38.

 

DATUM: 15 – 19 Maart

Taalleer: Morfologie. Doen hersieningsopdrag (werksvel 2).

 

 

 

AFLAAIZONE

DATUM: 01/02/2021

Afrikaans Huistaal 2021 Graad 10 ATP

2021 Afrikaans HL ATP Gr 10

DATUM: 07/02/2021

Literêre kenmerke en aspekte

TEG WISKUNDE

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

 

Halo my Tegniese leerders!

‘n Werksvel vir elke dag van Maandag tot Donderdag is vir julle aangeheg!

Halo my Technical learners!

Find attached a worksheet for everyday from Monday to Thursday next week!
Juff de Bruyn

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAIZONE

DATUM: 8 tot 12 Feb

Graad 10 Tegniese wiskunde Week 1

 

DATUM: 15 tot 19 Feb

18 Feb

15 Feb

17 Feb

16 Feb

DATUM: 22 tot 26 Feb

Graad 10 Tegniese wiskunde Week 3.docx

DATUM: 1 tot 5 Maart

Graad 10 Tegniese wiskunde Week 3.docx

DATUM: 8 tot 12 Maart

Graad 10 Tegniese wiskunde Week 4

WISKUNDIGE GELETTERDHEID


DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAIZONE

DATUM: 8 tot 12 Feb

Wiskundige Geletterdheid Afr en Eng

DATUM: 15 tot 19 Feb

Week 2 – 15 Feb Wisk G

DATUM: 22 tot 26 Feb

Middelbreedtesiklone 3Wisk G Feb 22

DATUM: 1 tot 5 Maart

Wiskunde Geletterdheid gr 10 Huiswerk 1 Maart

DATUM: 8 tot 12 Maart

Graad 10 Verhoudings

BESIGHEIDSTUDIE

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAIZONE

DATUM: 8 tot 12 Feb

BESIGHS BUSINESS S GR10 (1)

Gr 10 huiswerk(1)

DATUM: 15 tot 19 Feb

Gr 10 huiswerk 2

DATUM: 22 tot 26 Feb

Gr 10 huiswerk 3

DATUM: 1 tot 5 Maart

Gr 10 huiswerk 4

DATUM: 8 tot 12 Maart

Gr 10 huiswerk 5

REKENINGKUNDE

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

Hello Gr 10s

Julle het sekerlik reeds van opgewondenheid oor Rek reeds deur jou handboek geblaai en gesien Module 1 is hersiening. Die week se werk is as volg /
Due to the excitement in your heart about Accounting you most probable already paged through your text book and saw that module 1 is revision. The work for the week is as follows:
Act 1.1, Act 1.2 (Remember Assets = liabilities + owners equity or net worth), work through page 17, Act 1.7, work through page 21 and 22, Act 1.8, Act 1.9, Act 1.10
Akt 1.1, Akt 1.2 (Onthou Bates = Laste + Eienaarsbelang of netto waarde), werk deur bl. 17, Akt 1.7, werk deur bl 21 en 22, Akt 1.8, Akt 1.9 en Akt 1.10

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

 

01-03-2021  Akt 1.7 + 1.8

02-03-2021 Akt 1.9 +1.10
03-03-2021 Akt 1.11 +1.12
04-03-2021 Akt 1.14 +1.15
05-03-2021 Akt 1.16 + 1.17 +1.19

DATUM: 8 tot 12 Maart

Akt 3. 1

Akt 3.5 + 3.8
Akt 3.9
Akt 3.10
Akt 3.12 + 3.13
Akt 3.14

HOSPITALITY STUDIES

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAIZONE

DATUM: 8 tot 12 Feb

Gr 10 week 1

DATUM: 15 tot 19 Feb

Gasvryheidstudies Graad 10-week 1

DATUM: 22 tot 26 Feb

Gasvryheidstudies Graad 10-week 1 (1)

DATUM: 1 tot 5 Maart

Gasvryheidstudies Graad 10 – week 2

DATUM: 8 tot 12 Maart

Gasvryheidstudies Graad 10 – week 2 (1)

DRAMA

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAIZONE

DATUM: 8 tot 12 Feb

Inleiding tot drama

DATUM: 15 tot 19 Feb

drama opwarming

DATUM: 22 tot 26 Feb

https://youtu.be/YfNmlY1-t5k

teateretiket

DATUM: 1 tot 5 Maart

Mimiek en stemwerk

VISUELE KUNS / VISUAL ARTS

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

WISKUNDE / MATHS

Welkom Terug/ Welcome back

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

DATUM/DATE : 08/3/21 – 12/3/21

Baie goeie nuus Gr 10’s! Almal van julle is hopelik binne een week permanent terug by die skool.

Hierdie week gaan ons gebruik om alle merkwerk  en afstandswerk wat agter is in te haal.

Alle antwoorde sal op die “whatsapp” groep verskyn tot na die faktorisering van drieterme.

 

Great news Gr 10’s! All of you are hopefully back at school within one week.

This week we are going to get all marking of work that had to be done up to date.

All the answers you will find on the whatsapp group up to after factorizing of trinomials.

DATUM/DATE : 01/3/21 – 05/3/21

Hierdie week gaan geen nuwe videos of huiswerk opgelaai word op die tuiste nie. Jou opdrag vir die week is om op datum te kom met al die vorige videos en huiswerk en ook alle huiswerk deeglik te merk.

No new videos and homework are going to be loaded this week. You must be up to date with all previous videos and homework. Make sure that all homework are being marked.

DATUM/DATE : 22/2/21 – 26/2/21

22/02/21

Toets oor die vorige week se werk / Test on the previous week’s work

23/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 14  Oef 6 a) 1 tot 6 b) 1 tot 6 / Complete p 14 Ex 6 a) 1 to 6 b) 1 to 6

24/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 14  Oef 6  b) 7 tot 14 / Complete p 14 Ex 6  b) 7 to 14

25/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 15  Oef 7 a) 1 tot 6 b) 1 tot 6  / Complete p 15 Exercise 7 a) 1 to 6 b) 1 to 6

26/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl  16 Oef 8 a) 1ste 2 kolomme b) 1ste 2 kolomme  / Complete p 16 Exercise 8 a) 1st 2 columns b) 1st 2 columns

DATUM/DATE : 8/2/21 – 12/2/21

15/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl 4  Oef 3 a) b)   / Complete p 4 Ex 3 a) b)

 

16/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 4  Oef 3 c) d) / Complete p 4 Ex 3 c) d)

 

17/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl  9 Oef  4 a) 1;4;7;9 b)2;4;6;8 c) 2;5 / Complete p 9 Exercise 4 a) 1;4;7;9 b)2;4;6;8 c) 2;5

 

18/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 11  Oef 5 a) 1 tot 9    / Complete p 11 Exercise 5 a) 1 to 9

 

19/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl  11 Oef 5 b) 1 tot 12    / Complete p  11 Exercise 5 b) 1 to 12

DATUM/DATE : 8/2/21 – 12/2/21

08/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl 4 Oef 1  a)  b)  c)   / Complete p 4 Ex 1 a) b) c)

 

09/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 4 Oef 1  d)/ Complete p 4 Ex 1 d)

 

10/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 6 Oef 2 b)   / Complete p 6 Exercise 2 b)

 

11/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 6 Oef 2 a)   / Complete p 6 Exercise 2 a)

 

12/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 6 Oef 2 c)   / Complete p 6 Exercise 2 c)

AFLAAIZONE

08/03/21-12/03/21

Alle vorige videos en huiswerk

All previous videos and home work

01/03/21-05/03/21

Geen nuwe videos

No new videos

 

22/02/21 – 26/02/21

22/02/21

Test

23/02/21

Video

24/02/21

Video

25/02/21

Video

26/02/21

Video

15/02/21 – 19/02/21

15/02/21

Video

16/02/21

Video

17/02/21

Video

18/02/21

Video

19/02/21

Video

08/02/21 – 12/02/21

08/02/21

Video

Video

09/02/21

Video

10/02/21

Video

11/02/21

Video

12/02/21

Video

SIVIELE TEGNOLOGIE

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAIZONE

DATUM: 8 tot 12 Feb

Siviele tegnologie graad 10

DATUM: 15 tot 19 Feb

Siviele tegnologie graad 10 week 2

DATUM: 22 tot 26 Feb

Siviele tegnologie graad 10 week 2

DATUM: 1 tot 5 Maart

Siviele tegnologie graad 10 week 4

DATUM: 8 tot 12 Maart

Graad 10 siviel afstandsleer

CAT

Welkom Terug/ Welcome back

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

 

DATUM: 8 tot 12  Maart

Topic/ Onderwerp:       IKT/ ICT

Instructions/ Instruksies: Please work through the Power Points and the videos and then do the homework.  You will find all this in the Download Zone. Werk eers deur die Power Points en videos en doen dan die huiswerk.  Jy sal al hierdie hulpmiddels in die Aflaaizone vind.

Homework/ Huiswerk:

act 4 p51

See download zone/ Sien aflaaisone:

DATUM: 22 tot 26 Feb

Topic/ Onderwerp:       Introduction to Computers/ Inleiding tot rekenaars

Instructions/ Instruksies: Please work through the Power Points and the videos and then do the homework.  You will find all this in the Download Zone. Werk eers deur die Power Points en videos en doen dan die huiswerk.  Jy sal al hierdie hulpmiddels in die Aflaaizone vind.

Homework/ Huiswerk:

  • Written mod act p 16
  • ( Do this activity in your book/Doen die aktiwiteit in jou boek)

Self study:

Important terms and concepts p 15-16

See download zone/ Sien aflaaisone:

DATUM: 9 tot 12 Feb

Topic/ Onderwerp:       Introduction to Computers/ Inleiding tot rekenaars

Instructions/ Instruksies: Please work through the Power Points and the videos and then do the homework.  You will find all this in the Download Zone. Werk eers deur die Power Points en videos en doen dan die huiswerk.  Jy sal al hierdie hulpmiddels in die Aflaaizone vind.

Homework/ Huiswerk:

Akt 2 & 3

Akt 4 ( Do this activity in your book/Doen die aktiwiteit in jou boek)

See download zone/ Sien aflaaisone:

DOWNLOAD ZONE /AFLAAIZONE

ATP TERM 1

2021 CAT Grade 10 ATP T1

 

DATUM: 8 tot 12 Maart

1_5 ICTs

1_5 IKT

Videos

DATUM: 22 tot 26 Feb

1_1 InlRekenaars

1_1 IntroComp

Video Links

DATUM: 9 tot 12 Feb

1_1 InlRekenaars

1_1 IntroComp

Video Links

LEWENSORIENTERING / LIFE ORIENTATION

DATUM: 8 tot 12 Feb

Skryf ń opstel oor wat jy eendag wil gaan doen met die vakke wat jy gekies het.
Dit moet ten minste n halwe bladsy wees in jou skryfboek.

Write an essay about the subjects that you have chose and what you are going to do with that subject.
It must be half a page in your book.

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

 

 

 

TECH SCIENCES

DATUM: 29/01/2021

Ek laai die nuwe jaarbeplanning vir julle op. Die datums gaan uiteraand verander maar die res bly dieselfde/ I am uploading the planning for the new year. Please have a look at it. Take note: The dates will change but the rest stays the same.

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

 

Print en voltooi hersienings opdrag vir week 15 Feb tot 19 Feb in werkboek. Sien ook atwoorde vir Oefening 2 en 3.
Print and complete revision assignment for week 15 Feb to 19 Feb in workbook. Also see answers for Exercise 2 and 3

DATUM: 22 tot 26 Feb

Voltooi oefening 3 en 4 bl 26 en 28.

Complete  exercise 3 and 4 on pg. 26 and 28.

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

oltooi oefening.1-5 Maart

Lees deur bl 35-40.
Complete exercise 1-5 March
Read through pages 35-40

DATUM: 8 tot 12 Maart

Lees Bl 51- 55 en voltooi Oefening 7 op Bl 56

Read page 51 – 55 and complete exercise 7 on pg 56

GEOGRAFIE / GEOGRAPHY

DATUM: 8 – 12 Maart

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 1 – 5 Maart 2021

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 22 – 26 Februarie 2021

Week se werk onder aflaaisone / Work for the week under download sone.

DATUM: 15 – 19 Februarie 2021

Week se werk onder aflaaisone / Work for the week under download sone.

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAIZONE

DATUM: 8 – 12 Maart

Geo Gr.10 08_12 03

DATUM: 1 – 5 Maart 2021

Geo Gr.10 Week 4

DATUM: 22 – 26 Februarie 2021

Geo Gr.10 Week 3

DATUM: 15 – 19 Februarie 2021

Geo Gr.10 Week 2

DATUM: 8 tot 12 Feb

Geo Gr.10 Week 1

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

 

DATE: 8-12 March

Monday 8 March  Day 5   Literature:  Read Finders Keepers Chapter 2
Answer questions on chapter 2Tuesday 9 March Day 1   Writing:  Revise the format of a dialogue/interview.  See Paper 3 Guidelines for help.

Wednesday 10 March Day 2   Language:  Revise Adverbs and Adjectives

Thursday 11 March Day 3   Language:  Read persuasive texts  Platinum Textbook P35 a, b
Should students wear uniforms?  P36-38  Do post-reading comprehension

Friday 12 March Day 4  Revise literature terminology  (Find pdf attached)

 

DATE: 1-5 March

Monday, 1 March Day 5 Literature:  Read chapter 1 Finders Keepers

Answer Questions on  Prologue and Chapter 1  (See document attached)

Tuesday, 2 March Day 1 Writing:  Revise format of Diary Entry.  See Paper 3 Guidelines for help.

Write 2 diary entries:  One diary entry the day before you are to move to a new town and one diary entry after the first day in your new town.  80-100 words

Wednesday, 3 March  Day 2   Language:  Platinum Language Page 23 – 24

Revise Adverbs and Adverbial phrases in green block

Do activity 4 nr a, b

Thursday, 4 March Day 3  Language:  Platinum Language Page 26-27

Revise use of adjectives, comparatives, superlatives in green block

Do activity 6

Friday, 5 March Day 4  Language:  Platinum Language Page 27-28

Revise spelling rules in green block

Do activity 7

 

DATE: 22-26 February

The following work must be completed in your workbooks:

Use the front of your workbook for Language and start Literature from the back of your workbook.
Monday, 18/02
Platinum Textbook Page 5-7
Read magazine article
Answer Post-reading Comprehension & Fact and opinion
Tuesday, 19/02
Platinum Textbook Page 8-9
Revise sentence structure in pink block
Do act 1 nr a-j
Wednesday, 20/02
Platinum Textbook Page 11
Revise Simple Present Tense in pink block
Do act 6 nr 1-4
Thursday 21/02
Revise the format of a friendly letter
See Paper 3 Guidelines for help
Write a friendly letter to your friend that has moved away and share the beginning of the new academic year with him/her.  120 – 150 words  Do this in your workbooks
Friday 22/02
Read Finders Keepers Chapter 1

DATE: 15-19 February

Mark homework Paper 1 Week 1.  Find memorandum attached.

Read through notes on the elements of a novel.  (Characteristics)
Read the prologue of the novel, Finders Keepers.

 

DATE: 8-12 February

See download zone

AFLAAIZONE

DATE: 8-12 March

Literature Terminology

 

DATE: 22-26 February

ENGLISH FAL Paper 3 notes (1)

 

DATE: 15-19 February

Paper 1 Week 1 Memo

Characteristics

 

DATE: 8-12 February

ENG FAL 10 P1 Week 1

IGO / EGD

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAIZONE

DATUM: 8 tot 12 Feb

IGO Graad 10

DATUM: 15 tot 19 Feb

IGO Graad 10 week 2

DATUM: 22 tot 26 Feb

IGO Graad 10 week 2

DATUM: 1 tot 5 Maart

IGO Graad 10 week 4

DATUM: 8 tot 12 Maart

Graad 10 IGO Afstands leer

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

 

DATUM: 15 – 19 Feb

Sien werk onder aflaaisone.

 

DATUM: 22 – 26 Feb

Sien werk onder aflaaisone.

 

DATUM: 1 – 5 Maart

Sien werk onder aflaaisone.

 

DATUM: 8 – 12 Maart

Sien werk onder aflaaisone.

 

DATUM: 15 – 19 Maart

Sien werk onder aflaaisone.

AFLAAIZONE

DATUM: 8 tot 12 Feb

Gr10A Afstandsleer brief 1

 

DATUM: 15 – 19 Feb

AfrEAT 10A afstandsleer brief 2

 

DATUM: 22 – 26 Feb

Afstandsleer brief 3

 

DATUM: 1 – 5 Maart

Afstandsleer brief 4

 

DATUM: 8 -12 Maart

Afstandsleer brief 5

FISIESE WETENSKAP

DATUM: 08/03/2021

Soos gegee in die klas/As given in class:

Voltooi die verhittingskurwe prakties/ Complete the heatingcurve practical.

Asook aktiwiteit 4/Do activity 4.

EKONOMIE

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

Afstandleer / Distance Learning

Ekonomie / Economics gr 10

 

Toets / Test – 5 Maart/March 2021

Eenheid 1 : Inleiding tot Ekonomie

Unit 1 : Introduction to Economics

Dankie!

Emma

DATUM: 8 tot 12 Maart

Ekonomie/Economics gr 10
Groep 1 : Leer asb 1 ste hoofstuk vir toets op 17 Maart 2021
Group1 : please study 1 st chapter for test on 17 March 2021
Dankie
Juf Emma

 

MEGANIESE TEGNOLOGIE

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone