ENGLISH HOME LANGUAGE

DATE: 20 July – 24 July

Group 1: Continue with work outlined in the school and online pack

Group 2: Continue with work outlined in the school and online pack

 

DATE: 13 July – 17 July

Group 1: Continue with work outlined in the school and online pack

Group 2: Continue with work outlined in the school and online pack

DATE: 6 July – 10 July

New Lockdown pack  (SEE LINK) – follow the weekly programme in the pack.

DATE: 29 June – 3 July

New Lockdown pack  (SEE LINK) – follow the weekly programme in the pack.

DATE: 22 June – 26 June

Continue with the work as outlined in the Lockdown pack

 

DATE: 15 June – 19 June

Continue with the work as outlined in the Lockdown pack

 

DATE: 8 June – 12 June

Continue with the work as outlined in the Lockdown pack

 

DATE:  1 June – 5 June

New Lockdown pack  (SEE LINK) – follow the weekly programme in the pack.

 

DATE:  25 – 29 May
No Homework
Online holiday

DATE: 18 May – 22 May

Continue with the work as outlined in the Lockdown pack

New lesson resources will be loaded weekly.

 

DATE: 11 May – 15 May

Continue with the work as outlined in the Lockdown pack

 

DATE: 4 May – 8 May

New Lockdown pack  (SEE LINK) – follow the weekly programme in the pack.

 

DATE: 27 April – 1 May

Continue with work outlined in Lockdown pack

 

DATE: 20 April – 24 April

THE LOCKDOWN PACK contains 3 WEEKS OF PLANNED WORK which you would have done if school was open. The work has been divided into weeks. If you follow the plan you will get through it easily. You are welcome to do each week’s work at your own pace and in any order, provided that you have it completed by the time school re-opens.

I recommend that you do not leave it until the last minute.Please read all instructions carefully. I have supplied notes where necessary. If you follow directions, you will manage it easily.

Feel free to WhatsApp me privately with any questions or queries. Memos for the LANGUAGE/ MERCHANT OF VENICE work will be sent at the end of each week.

AFLAAIZONE

DATE: 20 July – 24 July

GRADE 11A – SCHOOL & ONLINE TERM 2 2020 – week 15-16

DATE: 6 July – 17 July

GRADE 11A – SCHOOL & ONLINE TERM 2 2020 – week 13 – 14

GRADE 11A – Tsotsi Ch1-3 MEMO

DATE: 29 June – 3 July

GRADE 11A – LOCKDOWN WORK TERM 2 2020 – week 12

DATE: 22 June – 26 June

GRADE 11A – LOCKDOWN WORK TERM 2 2020 – week 11

DATE: 15 June – 19 June

Elements of Poetry video lesson

 

DATE: 8 June – 12 June

GRADE 11A – LOCKDOWN WORK TERM 2 2020 – week 7-11

POEM 5 AND 6 MEMO

DATE:  1 June – 5 June

GRADE 11A – LOCKDOWN WORK TERM 2 2020 – week 7-11

 

Oracle of the Povo – memo

 

Poem 5 Lesson

Sonnet 130

 

Poem 6 Lesson

The Woman

 

GRADE 11A – LOCKDOWN CHECKLIST OF WORK TO BE COMPLETED 13 APRIL-1 JUNE

 

DATE: 18 May – 22 May

 

LOCKDOWN LANGUAGE MEMO – WEEK 5 

 

Merchant of Venice Lesson

MERCHANT OF VENICE – Printable version of lesson

 

Literary Essay lesson

WRITING A LITERARY ESSAY – Printable version of lesson

 

Comprehension Lesson

Comprehension – Printable version of lesson

 

Poem 1 Lesson

Anthem for Doomed Youth

 

Poem 2 Lesson

In an Artists Studio

 

Poem 3 Lesson

London, 1802

 

Poem 4 Lesson

Oracle of the Povo

 

DATE:  4 May – 22 May

GRADE 11A – LOCKDOWN WORK TERM 2 2020 – week 4-6

 

GRADE 11 ENGLISH HOME LANGUAGE – BRAINBOOSTING FUN PACK

 

GRADE 11A – LOCKDOWN LANGUAGE PACK 2020

 

LOCKDOWN LANGUAGE MEMO – WEEK 3

 

DATE: 27 April – 1 May

Continue with week 3 work as indicated in the Lockdown pack

LOCKDOWN LANGUAGE MEMO – WEEK 2

 

DATE: 20 April – 24 April

 

INVITATION TO WHATSAPP CLASS

 

LOCKDOWN LANGUAGE MEMO – WEEK 1

 

DATE: 13 April – 17 April

GRADE 11A – LOCKDOWN WORK TERM 2 2020

 

GRADE 11A – LOCKDOWN LANGUAGE PACK 2020

AFRIKAANS HUISTAAL

DATUM: 3 – 7 Augustus 2020

Skryf opstelle (groep 2)

Doen Junie 2020 Vraestel 1 (sien aflaaisone)

DATUM: 13 – 17 Julie 2020 en 20 – 24 Julie 2020 (Groep 2)

Huiswerk vir Groep 1

Taal: Doen Ontkenning en Direkte/Indirekte rede oefeninge

Gedig: Doen vrae oor Nog in my laaste woorde

Stuur voorbereide mondeling vir vakonderwysers

DATUM: 6 – 10 Julie 2020

Merk antwoorde van Afdeling C (Taal)

Terug skool toe! Onthou mondeling asb.

DATUM: 29 Junie – 3 Julie 2020

Taalleer: Doen Afdeling C (Taal) van Junie 2109-vraestel.

Merk antwoorde van  Afdeling A (Begripstoets) en Afdeling B (Opsomming)

DATUM: 22 – 26 Junie 2020

Taalleer: Doen afdeling B (opsomming) van Junie 2019-vraestel

Mondeling: Vooorbereide toespraak vir formele assessering

DATUM: 15 – 19 Junie 2020

Taalleer: Doen Begripstoets van Junie 2019-eksamen

Mondeling: Voorbereide toespraak vir formele assessering

DATUM: 8 – 12 Junie 2020

Taalwerk: Leer klankverskynsels

Merk antwoorde van week 7

Stelwerk: Skryf transaksionele teks: Huldeblyk (sien voorbeeld)

DATUM: 1 – 5 Junie 2020

Taalwerk: Doen week 7 - Semantiek

Merk antwoorde van week 6 (Lydende en bedrywende vorm)

Gedig: Draai na my

Stelwerk: Skryf transaksionele teks: Agenda en notule (sien voorbeeld)

DATUM: 25 – 29 Mei 2020

Geen huiswerk. Geniet julle aanlynvakansie.

DATUM: 18 – 22 Mei 2020

Taalwerk: Week 6 - Lydende en Bedrywende vorm

Taalantwoorde van week 5 om te merk

Gedig: Afrikaanse Haikoes

Gedigantwoorde van Hooglied vir die verlede

Stelwerk: Skryf transaksionele teks: Dagboekinskrywing (sien formaat)

DATUM: 11 – 15 Mei 2020

Taalwerk: Week 5 - Sinsleer

Taalantwoorde van week 4 om te merk

Gedig: Hooglied vir die verlede

Gedigvrae en -bespreking van Gebed tot die bome

Stelwerk: Skryf transaksionele teks: Dialoog (sien formaat)

DATUM: 4 – 8 Mei 2020

Taalwerk: Week 4 - Direkte en Indirekte rede, Ontkenning

Taalantwoorde van week 3 om te merk

Gedig: Gebed tot die bome (Power point)

Stelwerk: Skryf transaksionele teks: Resensie (sien formaat en voorbeeld)

27 April – 1 Mei 2020

Taalhersiening: Werkwoorde, Bywoorde en Voegwoorde

Gedig: Gestorwe Planeet

Stelwerk: Skryf transaktionele teks: Onderhoud

DATUM: 20 April – 24 April

Telwoorde.ppt
Afr.transaksionele tekste.vriendskaplike brief
GRAAD 11 HERSIENING.2020

AFLAAIZONE

DATUM: 13 – 17 Julie 2020

Afr.noginmylaastewoorde.hersieningsvrae

DATUM: 3 – 7 Augustus 2020

doc04369720200724102204 Vraestel 1

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

DATUM: 29 Junie – 3 Julie 2020

 Vind week se werk onder aflaaisone.

DATUM: 22 – 26 Junie 2020

Sien week se werk onder aflaaisone.

DATUM: 15 – 19 Junie 2020

Vind week se werk onder aflaaisone.

DATUM: 8 – 12 Junie 2020

Sien week se werk onder aflaaisone.

DATUM: 1 – 5 Junie 2020

Sien week se werk onder aflaaisone.

DATUM: 25 – 29 Mei 2020

Geen huiswerk. Afstandvakansie!

DATUM: 18 – 22 Mei 2020

Sien week se werk onder aflaaisone

DATUM: 11 – 15 Mei 2020

Sien week se werk onder aflaaisone

DATUM: 4 – 8 Mei 2020

Woordeskat

Dagboekinskrywing (sien formaat)

Afstandleer

Begripstoets

Opsomming

DATUM: 27 April – 1 Mei 2020

Woordeskat

Visuele teks

Taaloefening

Bedankingsbrief

Afstandwerk

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

WISKUNDIGE GELETTERDHEID

DATUM: 29 Jun tot 2 Jul

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

ML Gr 11 test term 3

WG gr11 toets 3e kwartaal

 

DATUM: 22 Jun tot 25 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

ML Gr 11 Inv Term 2

WG Gr11 Ondersoek Kw 2

 

DATUM: 15 Jun tot 18 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Gr 11 June 2015 P1final

WG Gr11June2015V1finaal

 

DATUM: 8 Jun tot 11 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

ML Gr 11 June 2020 P2

WG gr 11 Junie 2020 V2

 

DATUM: 1 Jun tot 5 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Graad 11 Geletterdheid 1 Junie

Grade 11 Literacy 1 June

 

DATUM: 25 Mei tot 28 Mei

Trekkers op Aanlynvakansie

 

DATUM: 18 Mei tot 21 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

gr 11 maths lit 18 – 22 May

gr 11 wisk gel 18- 22 Mei

 

DATUM: 11 Mei tot 14 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

gr 11 maths lit 11-14_5

gr 11 wisk gel 11 – 14_5

 

DATUM: 4 Mei tot 7 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Vraag 5

Question 5

Vraag 3 & 4

Question 3 & 4

 

DATUM: 24 April – 1 Mei

Maak seker dat jy week 20/4 se werk voltooi het. Nuwe werk volg.

DATUM: 20 April – 24 April

Doen die volgende aktiwiteit

Pg 124 & No 1,2
Pg 131 & No 1,2
Pg 134 & No 3,5

Please use whatsapp group for photos of textbook as well as examples from
old exam papers.

Bl 124 & Nr 1,2
Bl 131 & Nr 1,2
Bl 134 & Nr 3,5

Gebruik asb whatsapp groep vir fotos van aktiwiteite asook voorbeelde uit ou
eksamenvraestelle

LEWENSORIENTERING / LIFE ORIENTATION

DATUM: 22 Jun tot 25 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Chapter9 Unit2

Chapter9 Unit3

Gr 11 LO werk 5

Hoofstuk9 Eenheid2

Hoofstuk9 Eenheid3

 

DATUM: 15 Jun tot 18 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Gr 11 project 20

Gr 11 projek 20

projek brief

 

DATUM: 8 Jun tot 12 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Gr 11 LO werk 4

Chapter8 Unit2

Chapter9 Unit1

Hoofstuk8 Eenheid2

Hoofstuk9 Eenheid1

 

DATUM: 1 Jun tot 5 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

 

DATUM: 25 Mei tot 28 Mei

Trekkers op Aanlynvakansie

Chapter7 Unit3

Chapter7 Unit4

Gr 11 LO werk 3

 

DATUM: 18 Mei tot 21 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

hapter7 Unit1

Chapter7 Unit2

Hoofstuk7 Eenheid1

Hoofstuk7 Eenheid2

 

DATUM: 11 Mei tot 14 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Gr11 LO werk 2

 

DATUM: 4 Mei tot 7 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

LO Werk 1

 

DATUM: 27 April tot 30 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

 

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

EKONOMIE

DATUM:  20 Jul – 23  Jul

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

 

DATUM: 13 Jul – 16 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 6 Jul – 9 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 29 Jun – 2 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 22 Junie – 25 Junie

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

DATUM: 15 Junie – 18 Junie

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 8 Jun tot 11 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Ekon gr 11 huiswerk 8-12 Junie

 

DATUM: 18 Mei tot 21 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

con gr 11 memo

Econ gr 11 summary price elasticity

Ekon gr 11 huiswerk 18 -22

Ekon gr 11 opsomming pryselastisiteit

 

DATUM: 11 Mei tot 14 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Ekon gr11 2020 pryselastisiteit

EKON GR11 Markte Reg (2)

 

 

DATUM: 4 Mei tot 7 Mei

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 27 April tot 30 April

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Ekon 11 -2020 markte

Ekon gr 11 projek 2020

Ekon gr11 2020  pryselastisiteit

 

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

LIFE SCIENCES

Datum: 13 – 17 Julie

Groep 1

Doen werkkaarte wat uitgedeel is.  sien ook aflaaisone.

Revision term 1

Datum: 29 Junie – 3 Julie:

Sien vrae onder aflaaisone : Ekskresie

work schedule: notes

 

Datum 22 – 26 Junie:

Ontvang werkskedule: uitskeiding

Merk vorige opdragte

DATUM: 15 JUNIE – 19 JUNIE

Sien memo: vrae oor gaswisseling op aflaaisone

DATUM: 8 JUNIE – 12 JUNIE

Doen hersieningsvrae: gaswisseling. Kry dit by aflaaisone

Answer revision questions:  gaseous exchange.

Informal assessment separate page

DATUM: 1 JUNIE – 5 JUNIE

Gaseous exchange system:  Watch ppt: download zone.

Kyk ppt deel 1 in aflaaisone

DATUM: 18MEI – 22MEI

Asemhalingstelsel:

sien werkskedule .  Doen die vrae soos aangedui in jou werkboek.

Work schedule attached .  Complete all the questions indicated.

WERKSKEDULE LONGE ENS PDF

 

 

 

 

 

DATUM 11 MEI – 15 MEI

Hier is volgende week se hersieningsvraestel: aflaaisone Werk wat nog nie behandel is nie, kan jul jul handboeke gebruik om die antwoorde te kry.Ek sal teen Woensdag die memo stuur. Please complete the June paper for next week. I will send the memo by Wednesday. Complete it on separate pages as informal assessment: download zone

DATUM: 4 MEI – 8 MEI

Doen huiswerkoefening soos gelaai by aflaaizone. Memo volg.

Complete homework exercise.

 

DATUM : 27 APRIL

WORK SCHEDULE SELRESPIRASIE

DATUM: 20 April – 24 April

Volg ons Youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCXKhd2MZDVwcj7oa8UY4O4w

Volg ons Facebookblad
Biologie BB Gr11

Opdrag:

Doen die volgende 2 pdf dokumente as informele toetse:

Complete the following 2 pdf documents as informal tests.

  1. fotosintese/ photosynthesis
  2. dierevoeding/ animal nutrition

GEOGRAFIE / GEOGRAPHY

DATUM: 22 tot 26 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Junie

Week se serk onder aflaaisone

DATUM: 18 – 22 Mei

Week se werk onder aflaaisone. Kyk ook na die drie hersieningsvideos onder aflaaisone. Twee oor Geomorfologie en een, spesifiek gerig op hierdie week se werk, nl. kaartwerkhersiening./Week’s work under download zone. Also, check out the three rivision videos under download zone. Two about Geomorphology and one specifically aimed at this week’s work, namely. mapwork revision.

DATUM: 11 – 15 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 4 – 8 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 27 April – 1 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

TEG WISKUNDE

DATUM:  20 Jul – 23  Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 13 Jul – 16 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 6 Jul – 9 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 29 Jun – 2 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group.

 

DATUM: 22-25 Jun

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group.

 

DATUM: 15 Jun tot 18 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Technical Mathematics P1 Exemplar GR 11 2017 Afr

Technical Mathematics P1 Exemplar GR 11 2017 Eng

Technical Mathematics P1 Exemplar GR 11 2017 Memo Afr

 

DATUM: 8 Jun tot 11 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Eksponensiele funksie Gr 11

Funksies.

 

DATUM: 1 Jun tot 5 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

TECH MATHS P1 GR12 QP NOV2018_English

TECH MATHS P1 GR12 QP SEPT2018_Afrikaans

 

DATUM: 25 Mei tot 28 Mei

Trekkers op Aanlynvakansie

 

DATUM: 18 tot 21  Mei

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group.

 

DATUM: 11 tot 14  Mei

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group.

 

DATUM: 4 Mei tot 7 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

 

Lockdown 1

Lockdown 2

 

DATUM: 27-30 April

Hierdie klas word hanteer per whatsappklasgroep. Klasse word daarop aangebied per tema.

 

DATUM: 24-27 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group.

CAT

DATUM:  20 Jul – 23  Jul

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

 

DATUM: 13 Jul – 16 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 6 Jul – 9 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 29 Jun tot 2 Jul

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Grade 11 Voortrekkerafstandsleer week 11

 

DATUM: 22 Junie – 25 Junie

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 15 Jun tot 18 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Grade 11 Voortrekkerafstandsleer week 9

 

DATUM: 8 Jun tot 11 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Grade 11 Voortrekkerafstandsleer week 8

 

DATUM: 1 Jun tot 5 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Grade 11 Voortrekkerafstandsleer week 7

 

DATUM: 25 Mei tot 28 Mei

Trekkers op Aanlynvakansie

 

DATUM: 18 Mei tot 21 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Grade 11 Voortrekkerafstandsleer week 6

 

 

DATUM: 11 Mei tot 14 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Grade 11 Voortrekkerafstandsleer week 5

 

DATUM: 4 Mei tot 7 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Grade 11 Voortrekkerafstandsleer week 4

 

DATUM: 27 April tot 30 April

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Grade 11 Voortrekkerafstandsleer week 3

 

DATUM: 20 April – 24 April

Leerwerk vir die week by aflaaizone

Grade 11 Voortrekkerafstandsleer week 2

HOSPITALITY STUDIES

DATUM: 22 Jun tot 25 Jun

Julle moet asb die hoofstuk oor Groente opsom.

Ekstra aktiwiteit voltooi bl.157  (Los uit 2.2 & 2.3)

 

DATUM: 15 Jun tot 18 Jun

Som asb Sop hoofstuk op Hfst.14

Voltooi Ekstra aktiwiteit bl. 112

 

DATUM: 8 Jun tot 11 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Taak 4 Junie Gasvryheidstudies GRAAD 11

 

DATUM: 1 Jun tot 5 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

June exam (eng) gr 11

Taak 4 Junie Gasvryheidstudies Graad 11 Memo 2016

 

DATUM: 25 Mei tot 28 Mei

Trekkers op Aanlynvakansie

 

DATUM: 18 Mei tot 21 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Lessonplan 3 Activity en Aktiwiteit

 

Ons heel laaste hoofstuk vir die kwartaal is sous Hoofstuk 15

Weereens vir my opsom asb en dan:

Klaskameraktiwiteit voltooi bl.115

Ekstra aktiwiteit bl.120

 

DATUM: 11 Mei tot 14 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Activity (1)

Activity (2)

Aktiwiteit (1)

Aktiwiteit (2)

 

DATUM: 4 Mei tot 7 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

 

DATUM: 27 April tot 30 April

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Bedienings werksvel 2

Graad 11 Lockdown 101

Herbs and spices worksheet

Kruie en speserye werksvel

Week 3 VIDEOCLIP- Worksheet English

Werksvel Bedieningswyses

Werksvel vis 1

Worksheet Fish 1

Worksheet Serving methods

 

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

TEC SCIENCES

Datum: 22-25 Junie/ June

Gaan kyk na die skakels opgelaai en volg whatsappgroep/ Go and look at the links uploaded and follow the whatsappgroep.

 

DATUM: 8 Jun tot 11 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

 

Datum:1-5 Junie

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

2019 FS TecSci Gr 11 Jun Exam Afr

2019 FS TecSci Gr 11 Jun Exam Eng

 

Datum: 17-21 Mei

Volg die whatsappgroep soos voorheen. Ou vraestel in aflaaizone vir oefening.

DATUM: 4 Mei tot 7 Mei

Hierdie klas word hanteer per whatsappklasgroep. Klasse word daarop aangebied per tema.

 

DATUM: 27-30 April

Hierdie klas word hanteer per whatsappklasgroep. Klasse word daarop aangebied per tema.

 

DATUM: 24-27 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group.

WISKUNDE / MATHS

DATUM: 15 Jun tot 18 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Gr 11 Wiskunde 15-06 tot 19-06

 

DATUM: 15 Jun tot 18 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Gr 11 Wiskunde 08-06 tot 12-06 (1)

 

DATUM: 1 Jun tot 5 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Gr 11 Wiskunde 18-05 tot 22-05

 

DATUM: 25 Mei tot 28 Mei

Trekkers op Aanlynvakansie

DATUM: 11 Mei – 14 Mei

Wisk videos is op die Youtube kanaal. Huiswerk word op daaglike basis na aanleiding van die video gegee en sal volg.

https://www.youtube.com/channel/UCfQ7jtO1xvWFROWV3hKoHBQ

DATUM: 4 Mei – 7 Mei

Wisk videos is op die Youtube kanaal. Huiswerk word op daaglike basis na aanleiding van die video gegee en sal volg.

https://www.youtube.com/channel/UCfQ7jtO1xvWFROWV3hKoHBQ

 

DATUM: 27 April – 1 Mei

Wisk videos is op die Youtube kanaal. Huiswerk word op daaglike basis na aanleiding van die video gegee en sal volg.

https://www.youtube.com/channel/UCfQ7jtO1xvWFROWV3hKoHBQ

DATUM: 20 April – 24 April

Wisk videos is op die Youtube kanaal. Huiswerk word op daaglike basis na aanleiding van die video gegee en sal volg.

https://www.youtube.com/channel/UCfQ7jtO1xvWFROWV3hKoHBQ

BESIGHEIDSTUDIE

DATUM:  20 Jul – 23  Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 13 Jul – 16 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 6 Jul – 9 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 29 Jun tot 2 Jul

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

BSGR11MEMOTOETS7 (Autosaved)

BSGR11TOETS 8 (Autosaved)

Gr 11 huiswerk(10)

Stres en krisisbestuur (2)

Stress and crisis management-2

 

DATUM: 22 Jun tot 25 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

BSGR11MEMOTOETS6 (Autosaved)

Gr 11 huiswerk(9)

GR 11 Stress and crisis management(1)

Stres en krisis bestuur(1)

 

DATUM: 15 Jun tot 18 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

BSGR11MEMOTOETS5 (Autosaved)

Gr 11 huiswerk(8)

 

DATUM: 8 Jun tot 11 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

SGR11TOETS5 (Autosaved)

Gr 11 huiswerk(7)

GR 11NOTAS kreatiewe denke en probleemoplossing

GR 11NOTES Creative thinking and Problem-solving

 

 

 

DATUM: 1 Jun tot 5 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

BSGR11MemoTOETS4 (Autosaved)

Gr11 huiswerk (6)

 

 

DATUM: 25 Mei tot 28 Mei

Trekkers op Aanlynvakansie

 

DATUM: 18 Mei tot 21 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

BSGR11TOETS3MEMO (Autosaved)

BSGR11TOETS4 (Autosaved)

GR 11 NOTAS bemarking6

GR 11 NOTES Marketing d5

Gr11 huiswerk (5)

 

DATUM: 11 Mei tot 14 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

BSGR11TOETS2MEMO

BSGR11TOETS3 (Autosaved)

GR 11 NOTES Marketing d4

GR 11NOTAS bemarking5

Gr11 Huiswerk(4)

 

DATUM: 4 Mei tot 7 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

BSGR11TOETS2

GR 11 NOTAS BEMARKING4

GR 11 NOTES Marketing d3

GR 11MemoBemarkingstoets 1

Gr11 huiswerk(3)

 

DATUM: 27 April tot 30 April

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Gr 11 Bemarking Toets 1 (2)

GR 11 NOTAS BEMARKING3 (1)

GR 11 NOTES Marketing d2

GR11BS27APR

 

DATUM: 20 April – 24 April

BEMARKING/MARKETING

  1. Powerpoint link: Sal volg/Will follow
  2. Leer en som die hoofstuk as volg op/Study and summarize the chapter as follow:
  • Bl/Pg 1-4 (2.1.4)
  1. Informele toets oor bemarking bl 1-4 volgende Vrydag 24 April/

Informal test on marketing pg 1-4 next Friday 24 April

SIVIELE TEGNOLOGIE

DATUM: 22 Junie – 26 Junie

Geen Huiswerk

DATUM: 15 Junie- 19 Junie

siviel-gr-11 15 junie

DATUM: 8 Junie- 12 Junie

Geen huiswerk

DATUM: 1 Junie – 5 Junie

siviel gr 11 -1 junie

DATUM : 18 Mei – 22 Mei

siviel gr 11 -18 MEI

DATUM: 11 Mei – 15 Mei

siviel gr 11 -11 MEI

DATUM: 4 Mei – 8 Mei

siviel gr 11 4 MEI

DATUM 27 April – 30 April

siviel gr 11 week 2

DATUM: 20 April – 24 April

Aktiwiteite vir die week 

20/04 Aktiwiteit 5.2 bl. 129

22/04 Aktiwiteit 5.3 bl. 135

24/04 Aktiwiteit 5.4 bl. 139

Activities for the week 

20/04 Activity 5.2 p. 129

22/04 Activity 5.3 p. 135

24/04 Activity 5.4 p. 139

AFLAAIZONE

REKENINGKUNDE

DATUM:  20 Jul – 23  Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 13 Jul – 16 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 6 Jul – 9 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 29 Jun – 2 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

DATUM: 22 Junie – 25 Junie

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 8 Jun tot 11 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

9/6 Dinsdag Aktiwiteit 7.14

11/6 Donderdag Aktiwiteit 7.15

 

DATUM: 1 Jun tot 5 Jun

1/6 Maandag Aktiwiteit 7.12

3/6 Woensdag Aktiwiteit 7.13

5/6 Vrydag Aktiwiteit 7.14

 

DATUM: 25 Mei tot 28 Mei

Trekkers op Aanlynvakansie

 

DATUM: 18 Mei tot 21 Mei

Oefeninge vir die week

18/5 Maandag 7.10

19/5 Dinsdag 7.12

20/5 Woensdag 7.13

21/5 Donderdag 7.14

 

DATUM: 11 Mei tot 14 Mei

Oefeninge vir die week

11/5 Maandag 7.8

12/5 Dinsdag 7.9

13/5 Woensdag 7.10

14/5 Donderdag 7.12

15/5 Vrydag 7.13

 

DATUM: 4 Mei tot 7 Mei

Oefeninge vir die week

4/5 Maandag 7.3

5/5 Dinsdag 7.4

6/5 Woensdag 7.5

7/5 Donderdag 7.6

8/5 Vrydag 7.7

 

DATUM: 27 April tot 30 April

Oefeninge vir die week

 

27/4 Maandag task 6.18 

28/4 Dindag task 6.23 

29/4 Woensdag task 6.24 

30/4 Donderdag task 7.3

 

DATUM: 20 April – 24 April

Oefeninge vir die week

Maandag Oef 6.15

Dinsdag Oef 6.16

Woensdag Oef 6.17

Donderdag Oef 6.18

Vrydag Oef 6.23

AFLAAIZONE

FISIESE WETENSKAP

Datum: 29/06-03/07

Volg die inligting op die whatsappgroep/ Follow the information on the whatsappgroup.

 

Datum: 22-25 Junie

Laai die notas af en gaan doen die huiswerk in die aflaaizone/ Download the notes and do the homework uploaded.

 

Datum: 15-19 Junie/ June

Volg die videos op die WhatsApp videos en doen die huiswerk./ Follow the videos on the WhatsApp videos and do the homework.

 

Datum: 8-12 Junie

Hou die whatsappgroep dop en kyk in die aflaaizone./ Look at the whatsappgroup and look at the documents downloaded.

Datum: 1-5 Junie
Lees 207-212 in handboek/ Read through p 207-212 in your textbook.

Datum: 17-21 Mei

Volg die whatsappgroep en kyk na die videos./ Follow the whatsappgroup and watch the videos. Kyk ook huiswerk in aflaaizone.

Datum: 11-14 Mei

Voltooi vraestelle/ Complete old exam papers given.

Datum: 4-7 Mei

Kyk na die aflaaizone/ Look at the following links.

Please follow the whatsapp groups.

DATUM: 27-30 April

Kyk na die powerpoints en videos in die aflaaizone. Volg ook asb die whatsapp groep!/ Look at the powerpoints! Also please make sure that you are on the whatsapp group!

AFLAAIZONE

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

DATE: 20 July – 24 July

Group 2: Hard copies of the work received

Group 1: Will receive hard copies of the work

DATE: 13 July – 17 July

Group 1: Hard copies of the work received

Group 2: Will receive hard copies of the work

 

DATUM: 6 Julie – 10 Julie

Link – Continue with work as outlined

DATE: 29 June – 3 July

Link – Continue with work as outlined

DATE: 22 June – 26 June

Link – Continue with work as outlined

 

DATE: 15 June – 19 June

Link – Continue with work as outlined

DATE: 8 June – 12 June

Link – Continue with work as outlined

DATE: 1 June – 5 June

Link – Continue with work as outlined

DATE:  25 – 29 May
No Homework
Online holiday

DATE: 18 May – 22 May

Link – Continue with work as outlined

DATE: 11 May – 15 May

Link – Continue with work as outlined

DATE: 4 May – 8 May

Link – Continue with work as outlined

DATE: 27 April – 1 May

Link – Continue with work as outlined

DATUM: 20 April – 24 April

Link to entire Grade 11 Literature Study Guide: Click here 

Link to all Writing task formats, Click here

Monday 20 April 2020

Literature:  Novel – Read Dreaming of Light Chapter 6 and answer all questions from Literature Study Guide in workbook

 Tuesday 21 April 2020

Literature:  Read Poem 4:  Biltong – answer all questions from Literature Study Guide in workbook

Link to additional notes on poem: Click here

Wednesday 22 April 2020

Language:  Platinum        Prepositions of Place                      Activity 4 nr 1,2 page 83-84

Word of direction                            Activity 6 page 86

Adjective describing places          Activity 7 page 87

 Thursday 23 April 2020

Writing:  Directions

Recap format from writing document

Write Directions to place of interest        Platinum              Activity 8 page 88

Friday 24 April 2020

Literature:  Novel – Read Dreaming of Light Chapter 7 and answer all questions from Literature Study Guide in workbook

AFLAAIZONE

DATUM: 6 Julie – 10 Julie

Language Paper Nov 19 Week 13

VOORTREKKERAFSTANDLEER Week 13_11

DATE: 29 June – 3 July

VOORTREKKERAFSTANDLEER Week 12_11

Poetry video:  Pigeons
 

https://wetransfer.com/downloads/a95e73f5df2c973ce563116ac0f82a6c20200625104903/1fa11f8a87bbf0da2d7611e5c7795d9e20200625104903/cbe2b7

DATE: 22 June – 26 June

VOORTREKKERAFSTANDLEER Week 11_11

DATE: 15 June – 19 June

VOORTREKKERAFSTANDLEER Week 10_11

Reflective writing

https://wetransfer.com/downloads/9ac6b30fba8cf482ebf27cc013e0cb3620200611084359/4dfd3d852ded91d64606db15241883e920200611084359/10458a

Tenses
Poetry:  Biltong

DATE: 8 June – 12 June

VOORTREKKERAFSTANDLEER Week 9_11

DATE: 1 June – 5 June

VOORTREKKERAFSTANDLEER Week 8_11

DATE: 18 May – 22 May

Advertisement

Instructions

VOORTREKKERAFSTANDLEER Week 6_11

 

DATE: 11 May – 15 May

PP – NOTICE, AGENDA, MINUTES OF MEETING

DATE: 4 May – 8 May

VOORTREKKERAFSTANDLEER Week 4_11

DATE: 27 April – 1 May

VOORTREKKERAFSTANDLEER Week 2_11

MEGANIESE TEGNOLOGIE

DATUM:  20 Jul – 23  Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 13 Jul – 16 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 6 Jul – 9 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

DATUM: 29 Jun – 2 Jul

Werk vir die week onder aflaaizone

Meganies Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 14

 

DATUM: 22 Junie – 25 Junie

Werk vir die week onder aflaaizone

Meganies Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 13

 

DATUM: 15 Junie – 18 Junie

Werk vir die week onder aflaaizone

Meganies Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 12

 

DATUM: 8 Junie- 12 Junie

Geen huiswerk

DATUM: 1 Junie – 5 Junie

Meganies Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 10

DATUM : 18 Mei – 22 Mei

Meganies Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 8

DATUM: 11 Mei – 15 Mei

Meganies Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 7

DATUM: 4 Mei- 8Mei

Meganies Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 6

DATUM: 27 April – 30 April

Meganies Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 5

DATUM: 20 April – 24 April

Werk vir die week onder aflaaizone

IGO / EGD

DATUM:  20 Jul – 23  Jul

Werk vir die week onder aflaaizone

 

DATUM: 13 Jul – 16 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 6 Jul – 9 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 29 Jun – 2 Jul

Werk vir die week onder aflaaizone

IGO Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 14

 

DATUM: 22 Junie – 25 Junie

Werk vir die week onder aflaaizone

IGO Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 13

DATUM: 15 Junie – 18 Junie

Werk vir die week onder aflaaizone

IGO Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 12

 

DATUM: 8 Junie- 12 Junie

Geen huiswerk

DATUM: 1 Junie – 5 Junie

IGO Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 10

DATUM : 18 Mei – 22 Mei

IGO Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 8

DATUM: 11 Mei – 15 Mei

IGO Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 7

DATUM 4 Mei- 8 Mei

IGO Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 6

DATUM: 27 April- 30 April

IGO Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 5

DATUM: 20 April – 24 April

Werk vir die week onder aflaaizone

DRAMA

DATUM:  20 Jul – 23  Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 13 Jul – 16 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 6 Jul – 9 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 29 Jun tot 2 Jul

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Praktiese vaardighede – Drama_ Alta

 

DATUM: 22 Jun tot 25 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

40251117061992904970302307796

 

DATUM: 15 Jun tot 18 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

graad 11_vrae_ sa teater

 

DATUM: 8 Jun tot 11 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

2012 STANISLAVSKI METHOD TERM 1

graad 11 drama_Sa teater Vrae

Summary notes on Journey 1 and 2.

 

DATUM: 1 Jun tot 5 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

gr 11- drama – 1 jun

 

DATUM: 25 Mei tot 28 Mei

Trekkers op Aanlynvakansie

 

DATUM: 18 Mei tot 21 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

GRAAD 11_ drama_week van 18 Mei

 

DATUM: 11 Mei tot 14 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Drama_gr 11_ navorsingstaak kwt 2

GRAAD 11 DRAMA PAT KWT 2 VERDUIDELIKING

 

DATUM: 4 Mei tot 7 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

GRAAD 11 DRAMA WEEK 4 MEI  SA TEATER

 

DATUM: 27 April tot 30 April

 

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

GRAAD 11 DRAMA

 

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

DATUM: 4 Mei tot 7 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

GRAAD 11 DRAMA WEEK 4 MEI  SA TEATER

 

DATUM: 27 April tot 30 April

 

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

GRAAD 11 DRAMA

 

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

VISUELE KUNS / VISUAL ARTS

DATUM:  20 Jul – 23  Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 13 Jul – 16 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 6 Jul – 9 Jul

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 29 Jun – 2 Jul

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

DADA

Gr 12 – Dada

 

DATUM: 22 Junie – 25 Junie

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

 

DATUM: 15 Jun tot 18 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Create a Surreal Miniature gr 11 and12 2020

GR 11 PAT 2 Room

VIS ARTS 2020 gr 11 t2 vis art

VISUAL ART 2020 gr 11 pat term2b

xtreme angles photography 2020

 

DATUM: 1 Jun tot 5 Jun

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

VIS ARTS 2020 gr 11 t2 vis art

VISUAL ART 2020 gr 11 pat term2b

 

DATUM: 25 Mei tot 28 Mei

Trekkers op Aanlynvakansie

 

DATUM: 18 Mei tot 21 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

GRADE 12 VCS SUMMARIES

Visual Arts P1 Nov 2016 Afr

Visual Arts P1 Nov 2016 Eng

Visual Arts P1 Nov 2016 Memo Afr

 

DATUM: 11 Mei tot 14 Mei

Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

 

Visuele kuns

Create a Surreal Miniature gr 11 and12 2020

VIS ARTS 2020 gr 11 AND 12 t2 vis art

Visual Arts P1 Nov 2017 Eng

Visual Arts P1 september Afr 2

 

Fotografie

photography 2020 gr 12 pat term2b

xtreme angles photography 2020

 

DATUM: 4 Mei tot 7 Mei

Gaan voort met werk soos deurgegee. Kyk in dropbox vir jou Zoom-les inligting. Nuwe skakels by aflaaizone/ New links at aflaaizone

Socio-political art notes

 

DATUM: 27 April tot 30 April

Pace setter updates and information on all pats and support information gr 11 and 12 visual art and documents for gr 11 and 12  Photography

Dropbox link:

https://www.dropbox.com/sh/rw2937d58hxniic/AAB26VxbsQIZLBgiWM5nGuDQa?dl=0

 

DATUM: 20 April – 24 April

Werkskedule
Gr 11 Visual Arts Lock Down planning

GRAAD 11 HUISWERK / HOMEWORK