GRAAD 12 HUISWERK / HOMEWORK

ENGLISH HOME LANGUAGE

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

 

DATE: 8-12 March

Final Revision: 8 March

Task 2: Essay 9- 10 March

Task 3: Transactional writing 11-12 March

 

Learn ALL FORMATS very well!

See download zone

 

DATE: 1-5 March

Prepare for Task 2 & 3.

Task 2: Essay

Task 3: Transactional writing

Learn ALL FORMATS very well!

See download zone

 

DATE : 15 February  – 19 February

Back to school!

Make sure that all Life of Pi work is up to date.

We will start OTHELLO when you return. Make sure to bring your copy of Othello and your workbook to class. We will control the Life of Pi work.

DATE : 8 February  – 12 February

See download zone

Monday – Tuesday:

Recap Chapter 15 -30. Use the audiobook to help with the reading

Wednesday – Friday:  Complete the Mind the Gap questions –

Chapters 15-30

 

DATE : 1 February  – 5 February

See download zone

Keep checking Whatsapp group for updates.

Work will be loaded on this site, as well as on the Whatsapp group.

 

Monday – Tuesday:

Recap Author’s note – Chapter 15. Use the audiobook to help with the reading

Wednesday – Friday:  Complete the Mind the Gap questions –

Chapters 1-15

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

 

DATUM: 15 tot 19 Feb

Sien werk gelaai onder aflaaizone.

 

DATUM: 22 tot 26 Feb

Sien werk gelaai onder aflaaizone.

 

DATUM: 1 – 5 Maart

Huiswerk soos op klasgroep deurgegee.

 

DATUM: 8 – 12 Maart

Sien werk gelaai onder aflaaizone.

 

DATUM: 15 – 19 Maart

Sien werk gelaai onder aflaaizone.

 

 

WISKUNDIGE GELETTERDHEID

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

 

DATUM: 8 tot 12 Maart  

BELASTING
TAX

DATUM: 1 tot 5 Maart  

BELASTING
TAX

Maandag 1 Maart Belasting:  November 2014 V1
Tuesday 2 March Tax:  November 2014  Paper P2
Woensdag 3 Maart Belasting:  Februarie 2015 V1
Donderdag 4 March Tax:  November 2017 P1

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Feb

Memorandum sal Maandag 8 Feb gelaai word.

DATUM: 1 tot 5 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

The English and Afrikaans Paper 1 is in the same document, the same with paper 2. This all needs to be complete by 15 February. There will be aspects that you will not be able to complete, but please give it your best shot.

 

Die Engels en Afrikaanse vraestelle is in dieselfde dokument, vir vraestel 1 en dan vraestel 2. Alles moet klaar wees teen 15 Februarie. Daar gaan aspekte wees wat julle nie kan regkry nie, maar ek moet sien dat julle probeer het.

AFLAAISONE

LIFE SCIENCES

DATUM: 8/3

Sien werkskedule op aflaaisone: reproduction

DATUM: 14/2

Sien Werkskedule op aflaaisone:  meiose

xx

Datum: week 1/02 – 7/02:

aflaaisone: DNA & RNA: work schedule and homework/ werkskedule en huiswerk. Watch the you tube video on proteiensynthesis.  Kliek op link en kyk asb na you tube video oor proteinsintese

 

DATUM: 26 Januarie 2021

Ons hoop julle almal rus lekker. Sodra julle julle handboeke het stuur ons vir julle n werksprogram. Ons wil graag hê julle moet begin werk en opsom, sodat ons kan wegspring en werk sodra julle terug is by die skool. Som asb op volgens die EKSAMENRIGLYNE in jou werkboek. Alle vrae moet ook in jou werkboek gedoen word. Ons sien uit daarna om julle terug te hê by die skool!

We hope that you are rested and well. As soon as you receive your textbooks we will send you a work schedule. We want you to start working , so that we can continue as soon as you get back to school. Please summarize according to the EXAMINATION GUIDELINES in your workbook. All questions should be done in your workbook as well. We look forward  having you back at school!

SIVIELE TEGNOLOGIE

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

 

DATUM: 1 tot 5 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAISONE

DATUM:1 tot 5 Feb

Siviel week 1

DATUM: 8 tot 12 Feb

Siviel gr 12 WEEK 2

DATUM: 15 tot 19 Feb

Siviel gr 12 WEEK 3

DATUM: 22 tot 26 Feb

Siviel gr 12 WEEK 4

DATUM: 1 tot 5 Maart

Siviel gr 12 WEEK 5

DATUM: 8 tot 12 Maart

Civil Technology PAT GR 12 2021 (Woodworking) Afr

GEOGRAFIE / GEOGRAPHY

DATUM: 8 – 12 Maart

Bestudeer die skyfies onder aflaaisone. Middelbreedtesiklone en Tropiese siklone word breedvoerig verduidelik.

Study the slides under download zone. Mid latitude cyclones and Tropical cyclones are explained in detail.

DATUM: 1 – 5 Maart

Julle kan na die videos onder die aflaaisone kyk. Hulle handel oor middelbreedte siklone. Dit sal jou in staat stel om die tema nog beter te verstaan. Voltooi alle aktiwiteite oor middelbreedte siklone teen Maandag, aangesien ons dan met n nuwe tema, nl tropiese siklone gaan begin.

You can watch the videos below the download zone. They deal with mid-latitude cyclones. This will enable you to understand the theme even better. Complete all activities on mid-latitude cyclones by Monday, as we will then start with a new theme, namely tropical cyclones.

DATUM: 22 – 26 Februarue 2021

Week se werk onder aflaaisone. Bestudeer die inligting oor Middelbreedtesiklone en kyk die videos daaroor. Doen alle aktiwiteite in die handboek tot op datum.

Week’s work under download zone. Study the information on Mid Latitude Cyclones and watch the videos on it. Do all activities in the textbook to date.

DATUM: 15 – 19 Februarie 2021

Week se werk onder aflaaisone. Bestudeer asseblief die Geografie raamwerk en struktuur. Hierdie sal jou goeie insig gee wat om vanjaar te verwag en hoe om voor te berei. Bestudeer Middelbreedtesiklone 1 & 2. Huiswerk vir die week is die voltooing van die werkkaart op vooraf kennis. Dit is baie belangrik dat hierdie oefening volledig in julle werkboeke gedoen sal word.

Week’s work under download zone. Please study the Geography framework and structure. This will give you good insight into what to expect this year and how to prepare. Study Mid-latitude Cyclones 1 & 2. Homework for the week is the completion of the worksheet on prior knowledge. It is very important that this exercise is done in full in your workbooks.

DATUM: 27 Januarie 2021

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle in die Geografieklasse, ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

Konstante, deurlopende en pligsgetroue werk,van jou kant, is nodig, maar weet dat jy nie alleen is nie. Ons wil die pad saam met jou loop en JOU beste moontlike prestasie help verseker.

Die werkprogram word solank vir jou gestuur, aangesien jy binne die volgende paar dae ook jou handboek sal hê. Ons wil graag hê dat jy jou werk dadelik begin opsom, sodat ons op ‘n werkbare vlak kan wegspring en werk wanneer die skool begin. Opsommings en aktiwiteite gaan in jou werkboek gedoen word. Alle aktiwiteite in die VERKEN handboek, gaan regdeur die jaar, deurlopend gedoen word. Daar is baie min aktiwiteite wat nie belangrik is nie.

Ons sien daarna uit om julle terug te hê by die skool.

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you in the Geography classes, with good achievements at the end of the year.

 Constant, continuous and conscientious work, on your part, is necessary, but know that you are not alone. We want to walk the path with you and help ensure YOUR best possible performance.

 The work program will be sent to you in the meantime, as you will also have your textbook within the next few days. We would like you to start summarizing your work immediately so that we can start and work at a workable level when school starts. Summaries and activities will be done in your workbook. All activities in the FOCUS textbook will be done continuously throughout the year. There are very few activities that are not important.

 We look forward to having you back at school.

FISIESE WETENSKAP

Datum: 08/03/2021

Onthou: Pratiese werkkaart en praktiese toets Maandagmiddag in ekstraklas.

Remember: Practical class test and practical worksheet in extra class time on Monday.

AFLAAISONE

DATUM: 28/01/2021

PhySci 2021 Recovery ATP Gr 12 ENG 23 Novcorrected

20/02/2021

Huiswerk/Homework:

Oefening 2: nr 1-10 bl. 44

26/02/2021

Act 3: 1-8

Eksamenvrae bl 71. NB

Exam questions p 71. NB

LEWENSORIENTERING / LIFE ORIENTATION

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

DATUM:  8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Feb

Write a short essay in your books on the first page about the goals that you want to achieve this year.

Skryf n kort opstel op die 1ste bladsy van jou LO boek oor jou doelwitte wat jy wil behaal in hierdie jaar.

DATUM: 1 tot 5 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

REKENINGKUNDE

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 9 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

Hierdie hersienings vraestel moet teen Donderdag voltooi wees. Die Memo van die vraestel sal Vrydag op die whatsapp groep geplaas word.

AFLAAISONE

DATUM: 8 tot 12 Maart

Rek-Huiswerk

DATUM: 1 tot 5 Maart

Rek Huiswerk

DATUM: 22 tot 26 Feb

Rek-Huiswerk

DATUM: 15 tot 19 Feb

Rek Huiswer

DATUM: 8 tot 12 Feb

Graad 12 Rek Week 2 toets

Grade 12 Acc Week 2 test

DATUM: 1 tot 5 Feb

Graad 11 Rekeningkunde Nov exam VS

Grade 11 Accounting Nov exam QP

DATUM: 8 tot 12 Maart

 

DATUM: 1 tot 5 Maart

Rek Huiswerk

DATUM: 22 tot 26 Feb

Rek-Huiswerk

DATUM: 15 tot 19 Feb

Rek Huiswer

DATUM: 8 tot 12 Feb

Graad 12 Rek Week 2 toets

Grade 12 Acc Week 2 test

DATUM: 1 tot 5 Feb

Graad 11 Rekeningkunde Nov exam VS

Grade 11 Accounting Nov exam QP

AFRIKAANS HUISTAAL

DATUM: 01/02/2021 – 07/02/2021

Lees weer die hele teks van MIS. Doen die hersieningsvrae wat onder aflaaisone is. Doen die antwoorde in gr.12-letterkunde boeke. Volgende week volg nog vrae.

DATUM: 07/02/2021 – 11/02/2021

Lees MIS klaar. Voltooi kontekstuele vrae wat verlede week gelaai is. Bestudeer die OPSOMMING onder aflaaisone, asook Literêre aspekte wat benodig word vir Poësie en Letterkunde.

 

DATUM: 15/02/2021 – 19/02/2021

 

Mis hersiening word gedoen. Sorg dat kontekstuele hersieningsvrae voltooi is. Addissionele vrae sal in die klas uitgedeel word vir huiswerk. Hersien die gedigte wat reeds gedoen is, vrae sal uitgedeel word.

 

DATUM: 22 – 26 FEB. 2021

Voltooi MIS kortvrae en skryf Mis-opstel.

 

DATUM: 1 – 5 Maart 2021

Voltooi MIS kontekstuele vrae en doen inleiding tot Onderwêreld.

 

DATUM: 8 – 12 Maart 2021

Lees Onderwêreld en doen hersieningsvrae.

 

DATUM: 15 – 19 Maart 2021

Lees Onderwêreld en doen hersieningsvrae. Sien aflaaisone vir aantekeninge.

AFLAAISONE

DATUM: 01/02/2021 – 07/02/2021

HERSIENINGSVRAE.mis2021

2021 Afrikaans HL ATP Gr 12

DATUM: 01/02/2021 – 07/02/2021

Literêre kenmerke en aspekte

Mis opsomming

 

DATUM: 15 – 18 Maart 2021

AFR.ONDERWERELD opsomming

BESIGHEIDSTUDIE

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

DATUM:  8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAISONE

EKONOMIE

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

 

DATUM: 8 tot 12 Maart

Gr 12 Ekonomie/ Economics
Begin leer aan Sakesiklusse- toets 15/3/21
Start to study Business Cycles – test 15/3/21
Nb!! Extra class on Monday / Ekstra klas Maandag 8/3/21

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

 

DATUM: 8 tot 12 Feb

Ekonomie Gr 12: Kwartaal 1 2021 : Ekonomiese Kringloop

Economics Gr 12 : Term 1 2021 : Circular Flow

Eeheid 1 is hersiening van alle werk war alreeds in 2020 gedoen is.

Unit 1 is revision of work already done in 2020.

 

Aangeheg vind asb ‘n opsomming van eenheid 1 van jou Ekonomie Handboek.

Attached please find a summary of Unit 1 of your Economics Text Book.

 

Lees deur die eenheid en maak seker dat jy die volgende verstaan:

Read through the Unit and make sure you undertands the following

 1. Ekonomiese kringloop diagram./ Circular flow diagram
 2. Die deelnemers aan die ekonomie / Participants in the economy
 3. Elke deelnemer se rol in die ekonomie./ Role played by each participant in the economy
 4. Onderskeie market in die kringloop./ Different markets in the economy
 5. Lekkasies en inspuitings. / Leakages and injections.

Maak seker jy is op die Ekonomie whatsapp groep / Make sure that you are part of the Economics  whatsapp group.

Groete!!!

Juf Emma

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAISONE

DATUM: 1 tot 5 Maart

Afstandleer gr 12 Ekonomiie 1Maart

DATUM: 22 tot 26 Feb

Afstandleet gr 12 22 Feb 2021

DATUM: 15 tot 19 Feb

afstandsleer ekon 12 kringloop opdrag

DATUM: 8 tot 12 Feb

Topic 3 Circular flow

DRAMA

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot  5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot  26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

https://drive.google.com/file/d/1a6GUfrYuyoagX2FKzJHXPjGZYYObgdGR/view?usp=sharing

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 08 tot  12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAISONE

DATUM: 8 tot 12 Maart

ABSURD THEATRE ESSAY

DATUM: 1 tot  5 Maart

VERHOOGPLASING VAN ABSURDE TEATER

DATUM: 22 tot  26 Feb

Waiting-for-Godot

absurde teater karakters

DATUM: 15 tot 19 Feb

Absurd theatre

absurde teater

ABSURDE TEATER OPDRAG

 

DATUM: 8 tot 12 Feb

absurde teater_inleiding

DATUM: 1 tot 5 Feb

20ste eeuse bewegings

IGO / EGD

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

 

DATUM: 1 tot 5 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

See download zone/ Sien aflaaisone

memo’s of week 3

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

TEC SCIENCES

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 28/01/2021

Hi julle! Ek het die beplanning vir die komende jaar opgelaai. so gekry van die depratement af. Gaan kyk solank daarna. Die datums gaan uiteraand verander maar die res bly dieselfde.

CAT

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

 

DATUM: 8 tot 12 Maart

Topic/ Onderwerp: HTML

S/O Structure  and basic markup tags p 280–284
DBE Unit 15.1 p 218-219
S/O Paragraphs and headings p 285-290
DBE unit 15.2 p 220 – 225
S/O Attributes p 291-294
DBE Unit 15.3 p 226-231
S/O Images and lists p 294-298
DBE unit 15.4 p 231-233

Homework/ Huiswerk:Instructions/ Instruksies: Please work through the Power Points and the videos and then do the homework.  You will find all this in the Download Zone. Werk eers deur die Power Points en videos en doen dan die huiswerk.  Jy sal al hierdie hulpmiddels in die Aflaaizone vind.

 

DATUM: 1 tot 5 Maart

Topic/ Onderwerp: Software/ Sagteware

S/O Software Mod 1.4 p 51-84
DBE p 75-92
Unit 3.1 -3.2 p 65-80″
DBE Unit 3.3-3.4 p80-86
Unit 3.5 87-92

Homework/ Huiswerk:Instructions/ Instruksies: Please work through the Power Points and the videos and then do the homework.  You will find all this in the Download Zone. Werk eers deur die Power Points en videos en doen dan die huiswerk.  Jy sal al hierdie hulpmiddels in die Aflaaizone vind.

Rev act p 90-92

DATUM: 22 tot 26 Feb

Topic/ Onderwerp: Hardware devices/ HardEware TOESTELLE

 • S/O Mod 1.2 p 11-50 Chapter 2 Hardeware
  Act 2.1-2.3 Concepts p 10-23
 • DBE Unit 2.1 -2.2 p19-36
 • DBE Unit 2.3 -2.4 p36-48
 • DBE Unit 2.5-2.7 p50-62

Instructions/ Instruksies: Please work through the Power Points and the videos and then do the homework.  You will find all this in the Download Zone. Werk eers deur die Power Points en videos en doen dan die huiswerk.  Jy sal al hierdie hulpmiddels in die Aflaaizone vind.

Homework/ Huiswerk:

Revision act p 62-64

See download zone/ Sien aflaaisone:

DATUM: 15 tot 19 Feb

Topic/ Onderwerp: Rekenaars in ons alledaagse lewens/ Computers in our everyday lives

 • Study Opportunities Mod 1.1 p 2-10
 • DBE Books Unit 1.1 p 3-14
 • Concepts of Computing Theory Book p 1-9

Instructions/ Instruksies: Please work through the Power Points and the videos and then do the homework.  You will find all this in the Download Zone. Werk eers deur die Power Points en videos en doen dan die huiswerk.  Jy sal al hierdie hulpmiddels in die Aflaaizone vind.

Homework/ Huiswerk:

DBE Revision activity p 13-14

See download zone/ Sien aflaaisone:

DATUM: 8 tot 12 Feb

Gaan asb deur al die terminologie van slegs nr 1. Ons gaan n kort toetsie skryf as julle terug is by die skool oor slegs topic 1 se terms.

Please go through all the terminology for topic 1. We are going to write a small test to see if you know your terminology of only number 1.

See download zone/ Sien aflaaisone:

 

DATUM: 1 tot 5 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

TEG WISKUNDE

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

WISKUNDE / MATHEMATICS

DATUM/DATE : 08/3/21 – 12/3/21

Hierdie week gaan ons gebruik om alle merkwerk  en afstandswerk wat agter is in te haal.

Alle antwoorde sal op die “whatsapp” groep verskyn tot na rye en reekse.

 

This week we are going to get all marking of work that had to be done up to date.

All the answers you will find on the whatsapp group up to after sequences and series.

DATUM/DATE: 01/03/21 – 05/03/21

Hierdie week gaan geen nuwe videos of huiswerk opgelaai word op die tuiste nie. Jou opdrag vir die week is om op datum te kom met al die vorige videos en huiswerk en ook alle huiswerk deeglik te merk.

No new videos and homework are going to be loaded this week. You must be up to date with all previous videos and homework. Make sure that all homework are being marked.

DATUM/DATE : 22/2/21 – 26/2/21

22/02/21

Test on the previous week’s work.

Toets oor die vorige week se werk.

 

23/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl 27 Oef 8 a) tot f)  / Complete p 27 Ex 8 a) to f)

 

24/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 28 Oef 8 i) tot m) / Do p 28 Ex 8 i) to m)

 

25/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl 30 Oef 9 a) 1;3;5;7 b) c)  / Do p 30 Ex 9 a) 1;3;5;7 b) c)

 

26/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl 31 Oef 9 e) 1;3;5 f) g)  / Do p 31 Ex 9 e) 1;3;5 f) g)

DATUM/DATE : 15/2/21 – 19/2/21

15/02/21

Test on the previous 2 weeks work.

Toets oor die vorige 2 weke se werk.

 

16/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl 19 Oef 6 a) 1 tot 5  / Complete p 19 Ex 6 a) 1 to 5

 

17/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 19 Oef 6 b) 1;2;4;5 c) 1;3;5 d) e) / Do p 19 Ex 6 b) 1;2;4;5 c) 1;3;5 d) e)

 

18/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl 23 Oef 7 a) 1;3;4;6;7;9;10;12  / Do p 23 Ex 7 a) 1;3;4;6;7;9;10;12

 

19/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl  24 Oef 7 b) 1;4;7 c) 1;3;5;7 d) e) / Do p 24 Ex 7 b) 1;4;7 c) 1;3;5;7 d) e)

 

Date : 08/02/21 – 12/02/21

08/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl 12 Oef 4 a) 1;3;5 c) d) 1;3;5;7  / Complete p 12 Ex 4 a) 1;3;5 c) d) 1;3;5;7

 

09/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 12 Oef 4 e) 1;3 g) h) i)  / Complete p 12 Ex 4 e) 1;3 g) h) i)

 

10/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 16 Oef 5 a) 1;2;3;4;5 / Do p 16 Ex 5 a) 1;2;3;4;5

 

11/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl 16 Oef 5 b) 1;2;3;4;5;7 / Do p 16 Ex 5 b) 1;2;3;4;5;7

 

12/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 16 Oef 5 c) 1;3 d) e) f)/ Do p 16 Ex 5 c) 1;3 d) e) f)

DATUM/DATE:01/02/21 – 05/02/21

01/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 2 Oef 1 a) 1;2;3 c) d) e) f) g)  / Complete p 2 Ex 1 a) 1;2;3 c) d) e) f) g)

 

02/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 5 Oef 2  a) 1;3;5 c) d)  / Complete p 5 Ex 2 a) 1;3;5 c) d)

 

03/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 5 Oef 2  e) f) g) h) i) / Complete p 5 Ex 2 e) f) g) h) i)

 

04/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 9 Oef 3 a) 1;3;7 b) d) e)/ Do p 9 Ex 3 a) 1;3;7 b) d) e)

 

05/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 9 Oef 3 f) g) h)/ Do p 9 Ex 3 f) g) h)

Aflaaizone

08/03/21 – 12/03/21

Alle vorige videos en huiswerk

All previous videos and homework.

01/03/21 – 05/03/21

Geen videos / No videos

 

22/02/21 – 26/02/21

22/2/21

Test

23/2/21

Video

Video

24/2/21

Video

25/2/21

Video

Video

26/2/21

Video

15/02/21 – 19/02/21

15/2/21

Test

16/2/21

Video

Video

17/2/21

Video

18/2/21

Video

Video

Video

19/2/21

Video

Video

08/02/21 – 12/02/21

8/2/21

Video

Video

9/2/21

Video

10/2/21

Video

Video

11/2/21

Video

12/2/21

Video

01/02/21 – 05/02/21

1/2/21

Video

2/2/21

Video

3/2/21

Video

4/2/21

Video

5/2/21

Video

WISKUNDE / MATHEMATICS

DATUM/DATE :

08/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl 12 Oef 4 a) 1;3;5 c) d) 1;3;5;7  / Complete p 12 Ex 4 a) 1;3;5 c) d) 1;3;5;7

 

09/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 12 Oef 4 e) 1;3 g) h) i)  / Complete p 12 Ex 4 e) 1;3 g) h) i)

 

10/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 16 Oef 5 a) 1;2;3;4;5 / Do p 16 Ex 5 a) 1;2;3;4;5

 

11/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl 16 Oef 5 b) 1;2;3;4;5;7 / Do p 16 Ex 5 b) 1;2;3;4;5;7

 

12/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 16 Oef 5 c) 1;3 d) e) f)/ Do p 16 Ex 5 c) 1;3 d) e) f)

DATUM/DATE:01/02/21 – 05/02/21

01/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 2 Oef 1 a) 1;2;3 c) d) e) f) g)  / Complete p 2 Ex 1 a) 1;2;3 c) d) e) f) g)

 

02/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 5 Oef 2  a) 1;3;5 c) d)  / Complete p 5 Ex 2 a) 1;3;5 c) d)

 

03/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 5 Oef 2  e) f) g) h) i) / Complete p 5 Ex 2 e) f) g) h) i)

 

04/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 9 Oef 3 a) 1;3;7 b) d) e)/ Do p 9 Ex 3 a) 1;3;7 b) d) e)

 

05/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 9 Oef 3 f) g) h)/ Do p 9 Ex 3 f) g) h)

Aflaaizone

1/2/21

Video

 

2/2/21

Video

 

3/2/21

Video

 

4/2/21

Video

 

5/2/21

Video

MUSIEK / MUSIC

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

 

DATUM: 1 tot 5 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAISONE

DATUM:

Werk sal volg

HOSPITALITY STUDIES

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAISONE

MEGANIESE TEGNOLOGIE

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

 

DATUM:  8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM:  22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM:  15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

 

DATE: 8-12 March

Monday 8 March Day 1 Language:  Comprehension 1

Tuesday 9 March Day 2 Literature:  Dr Jekyll and Mr Hyde
Read Chapter 3
Answer questions

Wednesday 10 March Day 4  Revision – Longer Transactional Texts
Transactional Writing – Task 3Thursday 11 March Day  5 Transactional Writing – Task 3Friday  12 March Day 1 Dr Jekyll and Mr Hyde – Test Chapter 3

 

DATE: 1-5 March

Monday, 1 March  Day 5   Literature:  Dr Jekyll and Mr Hyde Read Chapter 2

Tuesday, 2 March Day 1   Literature:  Dr Jekyll and Mr Hyde  Finish Reading Chapter 2

Answer Questions on Chapter 2

Wednesday, 3 March Day 2 Class Test Dr Jekyll and Mr Hyde Chapter 2

Thursday, 4 March Day 3  Transactional Writing – Formal Letter:

Teach format:  Letter to the Press (Focus on Format)

Do practice letter

Complete for Homework

Friday, 5 March Day 4  Language:  Teach format of Summary

Do Summary in Practice Paper 1

 

DATE: 22-26 February

Read Chapter 2 of Dr Jekyll and Mr Hyde

Listen to Chapter 2 on Audiobook
Continue with Revision Paper 1 (to be handed out in class)
Continue with Revision Paper 3 (to be handed out in class)
See download zone
DATE: 15 February -19 February

Read chapter 1 (Story of the door) of the Novel Dr Jekyll and Mr Hyde

Listen to the audiobook of the novel (chapter 1) as additional help.

DATE: 8 February -12 February

Dear Grade 12 learner

Please revise the writing formats for Paper 3.
Find attached the relevant document and an old Paper 3 writing paper.
Choose ONE topic from Section A, ONE topic from Section B and ONE topic from Section C.  Choose the writing format you are LEAST acquainted with and answer each of these sections after revising the relevant format of the selected topic.
 • Monday, 8 February 2021  Section A Essay
 • Wednesday, 10 February 2021  Section B  Longer Transactional Text
 • Friday, 12 February 2021 Section C  Shorter Transactional Text
.
Kind regards
Mrs Coetzee

See download zone

 

DATE : 1 February  – 5 February

Grade 12 FAL

Welcome back!
Complete the entire English FAL May-June 2018 Paper 1 in your workbooks
Indicate the date and name of question paper.
ALL questions must be answered to the best of your ability for us to be able to assist you with the problem areas.
Adhere to the instructions on the question paper and answer accordingly.
Monday, 1 February 2021        Question 1 Comprehension
Tuesday, 2 February 2021       Question 2 Summary
Wednesday, 3 February 2021  Question 3 & 4 Visual Literacy: Cartoon & Advertisement
Thursday, 4 February 2021      Question 5 Language in Context

 

 

AFLAAISONE

DATE: 8-12 March

Chapter 3 Dr Jekyll ws quite at ease

DATE: 22-26 February

Chapter 2 Search for Mr Hyde

DATE: 15 February -19 February

Audiobook – Dr J & Mr H

Chapter 1 story of the door

 

DATE: 8 February -12 February

Grade 12 English FAL P3 – Week 2

ENGLISH FAL Paper 3 notes

DATE : 1 February  – 5 February

English FAL P1 May-June 2018

VISUELE KUNS / VISUAL ARTS

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

 

DATUM: 1 tot 5 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DUITS

Welkom Terug/ Welcome back

 

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

 

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

 

2021

Deutsche Hausaufgaben

Zur Zeit haben wir keine Klasse 12 Deutsche Schüler. Deshalb gibt es keine Deutsche Hausaufgaben.

 

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAISONE

DATUM:

Werk sal volg