GRAAD 12 HUISWERK / HOMEWORK

ENGLISH HOME LANGUAGE

DATE:  6 July – 10 July

Continue with work outlined in class – revise for assessments

DATE:  29 June – 3 July

Week’s work under download zone.

PREPARE for Life of Pi literary essay.

DATE:  22 June – 26 June

Week’s work under download zone

DATE:  15 June – 19 June

Week’s work under download zone.

DATE:  8 June – 12 June

Week’s work under download zone

DATE: 1 to 5 June

Week’s work under download zone.

DATE:  25 – 29 May
No Homework
Online holiday

DATE: 11 May – 15 May

12 HL: Submit oral via video. instructions are included in the document below.

See link attached for  work

DATE: 4 May – 8 May

See link attached for new work

DATE: 27 April – 1 May

Continue with work as instructed

DATE: 20 April – 24 April

I also send voice notes every day as we work through our Life of Pi book. We discuss and explain every day.

AFLAAISONE

DATE:  29 June – 3 July

Motho ke motho ka batho babang

Motho ke Motho ka Batho Babang – video lesson

Life of Pi themes

Life of Pi- Themes video lesson

DATE:  22 June – 26 June

12 corona 19 June

DATE:  15 June – 19 June

Grade 12 English Home Language 12 june

DATE:  8 June – 12 June

 

DATE: 1 to 5 June

12 corona 1 June

DATE: 11 May – 15 May

Task 12.7

Task 12.7 Oral rubric

DATE: 4 May – 8 May

corona week 4

 

DATE: 20 April – 24 April

Task 7 

Criteria Page

Rubric

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

DATE:  6 July – 10 July

Continue with work outlined in class and revision

DATE:  29 June – 3 July

Please work through the poem, Spring on P18-30 of your poetry booklet. Answer the questions on P32-34 of your literature booklet in your workbook.
Mark the questions on Mid-Term Break. Memo is attached.

DATE:  22 June – 26 June

Please work through the poem, Mid-Term Break on P69-79 of your poetry booklet. Answer the questions on P80 in your workbook.

DATE:  15 June – 19 June

Please make sure that you have answered ALL the questions on My Children! My Africa! Act 2 Scene 1-3.
Please find attached a language exercise. Please do it in your workbooks.

DATE:  1 June – 8 June

Please mark the XKit booklet’s questions on Act 2 and do proper corrections.

 DATE:  25 – 29 May
No Homework
Online holiday

DATE: 18 May – 22 May

Please read Act 2, Scene 4-5, p.96-103. Please find the integrated slides attached.
Do the questions on p.107 on scene 4&5 of MCMA, as well as the questions in the XKit booklet on page 21.
I will send the memos next week.

DATE: 11 May – 15 May

Read Act 2 Scene 3, P90-96. Again, there is an integrated explanation attached, which means that the text is there, as well as an explanation of the text next to it.
Do the questions on Act 2 Scene 3 on Page 107 in MCMA, as well as the XKit booklet’s questions on Page 19 See attached copies.
I will send the memo after we are done with Act 2.

DATE: 4 May – 8 May

Please mark all the questions on the work you have done. The memos are attached to this email.
Read Act 2 Scene 2, P89-90. It is a very short scene. Again, there is an integrated explanation attached, which means that the text is there, as well as an explanation of the text next to it.
Do the questions on Act 2 Scene 2 on Page 106-107 in MCMA, as well as the XKit booklet’s questions on Page 18. SEE LINK

DATE: 27 April – 1 May

Read My Children! My Africa! Act 2 Scene 3 P 82-89.
Find attached an integrated copy with explanations on this scene. (SEE LINK)
After reading it, please answer the questions on p 106 in the reading book, as well as the questions in your X-Kit booklet, on p 17. Please find attached a copy of the questions. (SEE LINK)
When finished answering the questions on Act 2 Scene 1, please answer the sample questions in the X-Kit booklet on pages 40-43, Contextual question 1, Extract A&B and Contextual question 2, only Extract A. Find copies of the questions attached. (SEE LINK)
Regarding the writing pieces, please make sure that you have answered TWO of each transactional piece, i.e. longer- and shorter transactional. Pay special attention to the FORMAT please.

DATE: 20 April – 24 April

Transactional Practise – Longer and Shorter

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

DATUM: 22 – 26 Junie 2020

Sien week se werk onder aflaisone.

DATUM: 1 – 5 Junie 2020

Sien week se werk onder aflaaisone.

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Aanlyn vakansie!

DATUM: 18 – 22 Mei 2020

Sien week se werk onder aflaaisone

DATUM: 11 – 15 Mei 2020

Sien week se werk onder aflaaisone

DATUM: 4 – 8 Mei 2020

Woordeskat

Dagboek (sien formaat)

Afstandleer

Begripstoets

Opsomming

DATUM: 27 April – 1 Mei 2020

Woordeskat

Visuele teks

Taaloefening

Bedankingsbrief

Afstandwerk

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

WISKUNDIGE GELETTERDHEID

DATUM: 15 tot 19 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM: 18 – 22 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 11 – 15 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 4 – 8 Mei

Weeklikse werk onder aflaaisone

DATUM: 27 April – 1 Mei

PLEASE SEE WHATSAPP GROUP FOR PHOTOS OF OLD EXAM PAPERS!!
We will carry on as usual.

SIEN ASB WHATSAPP GROEP VIR FOTOS VAN OU EKSAMEN VRAESTELLE!!
Ons sal voortgaan soos gewoonlik.

Beantwoord vraag, bygevoeg onder Aflaaisone

DATUM: 20 April – 24 April

PLEASE SEE WHATSAPP GROUP FOR PHOTOS OF OLD EXAM PAPERS!!
We will carry on as usual.

SIEN ASB WHATSAPP GROEP VIR FOTOS VAN OU EKSAMEN VRAESTELLE!!
Ons sal voortgaan soos gewoonlik.

AFLAAISONE

WISKUNDE / MATHS

DATUM: 29 Junie tot 3 Julie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Junie

Week se werk onder aflaaisone

Maak seker jy is op die  nuwe whatsapp groep.

Make sure you are on the new whatsapp group

DATUM: 1 tot 5 Junie

Die aangehegte dokument bevat die links van die video’s en huiswerk van  18/05 – 22/5. Die antwoorde word die dag nadat die huiswerk gegee is op die whatsapp groep deurgegee.  Maak seker jy is op die whatsapp-groep.

Die komende week se huiswerk word daagliks op die Whatsapp-groep deurgegee (nadat die dag se video op Youtube gelaai is.) As daar enige navrae is, kan Mev de Waal of Mev Muller gekontak word.

The attached document contains the links of the videos and the homework of 18/5  –  22/5).   The answers are given on the whatsapp group the day after the homework was given.  Make sure you are on the whatsapp-group.

The homework for the coming week is given daily on the Whatsapp-group (after the Youtube video was loaded.)  For any questions  Ms. de Waal or Ms. Muller can be contacted.

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM: 18 – 22 Mei

Die aangehegte dokument bevat die links van die video’s en huiswerk van die afgelope week 11/05 – 15/05)  Die antwoorde word die dag nadat die huiswerk gegee is ook oop die whatsapp groep deurgegee.

Die komende week se huiswerk word daagliks op die Whatsapp-groep deurgegee (nadat die dag se video op Youtube gelaai is.) As daar enige navrae is, kan Mev de Waal of Mev Muller gekontak word.

The attached document contains the links of the videos and the homework of this past week (11/5  – 18/5).   The answers are given on the whatsapp group the day after the homework was given.

The homework for the coming week is given daily on the Whatsapp group (after the Youtube video was loaded.)  For any questions  Ms. de Waal or Ms. Muller can be contacted.

DATUM: 11 – 15 Mei

Die aangehegte dokument bevat die links van die video’s en huiswerk van die afgelope week (04/05 – 08/05)

Die komende week se huiswerk word daagliks op die Whatsapp-groep deurgegee (nadat die dag se video op Youtube gelaai is.) As daar enige navrae is, kan Mev de Waal of Mev Muller gekontak word.

The attached document contains the links of the videos and the homework of this past week (04/05 – 08/05).

The homework for the coming week is given daily on the Whatsapp group (after the Youtube video was loaded.)  For any questions  Ms. de Waal or Ms. Muller can be contacted.

DATUM: 4 – 8 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 27 April – 1 Mei

Werkskedule en bykomende huiswerk onder Aflaaisone

Wisk videos is op die Youtube kanaal. Huiswerk word op daaglike basis na aanleiding van die video gegee en sal volg.

https://www.youtube.com/channel/UCfQ7jtO1xvWFROWV3hKoHBQ

DATUM: 20 April – 24 April

Wisk videos is op die Youtube kanaal. Huiswerk word op daaglike basis na aanleiding van die video gegee en sal volg.

https://www.youtube.com/channel/UCfQ7jtO1xvWFROWV3hKoHBQ

LIFE SCIENCES

Datum: 15 – 19 Junie:

Genetics: see work schedule in download zone

Powerpoint presentation Genetics

Datum 8 Junie – 12 Junie

GENETICS:  Complete the list of concepts.  Download zone

GENETIKA: Voltooi die termelys. Aflaaisone

DATUM 1 JUNIE – 5 JUNIE

BRING ALLE OPDRAGTE WAT GEDURENDE LOCKDOWN GEDOEN IS SAAM SKOOL TOE.

BRING ALONG ALL  WRITTEN WORK TO SCHOOL

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM 18 MEI – 22 MEI

Voltooi die hersieningstoets. aflaaisone: informele toets

Complete the revision exercise: download zone:  informal test

DATUM 11 MEI -15 MEI:

hier is volgende week se hersieningsvraestelle. Werk wat nog nie behandel is nie, kan jul jul handboeke gebruik om die antwoorde te kry, BEHALWE GENETIKA. LOS DIT UIT. Verwerk dan net die vraestel se punt as jy die merk… memo by aflaaisone. Doen dit ook asb op n blaai as deel van informele ass. Sal al hierdie werk in jul leêr sit as deel van jul informele toetse.
Please complete these papers for revision. Don’t answer the questions on genetics.
Memo: download zone

sien aflaaisone vir vraestelle pdf

 

 

Datum: 7 MEI

Hier volg die 1ste hersieningsvideo’s.  Ek gaan nou vir jul die 1st kwartaal se werk op ppt doen met verduidelikings, dan kan jul dit deeglik deurgaan. Use the following videos for revision..Use your examination guideliness to make sure that you will be able to answer questions on the topic.

AFLAAISONE: you tube kanaal

 

1. DNA: ppt met verduideliking

ander video’s oor dieselfde tema

Datum 4 Mei – 8 Mei

Doen hersieningsvrae Endokriene stelsel sien aflaaizone

Complete revision exercise. Memo will follow

DATUM: 27 APRIL

Endocrine glands

WORK SCHEDULE ENDOCRINE GR12

DATUM: 20 April – 24 April

Volg ons Youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCXKhd2MZDVwcj7oa8UY4O4w

Link na Youtube video https://www.youtube.com/channel/UCXKhd2MZDVwcj7oa8UY4O4w

Mindset video:  https://youtu.be/qy4CzJAS3Ic

Hierdie werk is vir hersieningsdoeleindes ook

http://mindstream.co.za/

AFLAAISONE

SIVIELE TEGNOLOGIE

DATUM: 15 Junie- 19 Junie

Geen huiswerk

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM : 18 Mei – 22 Mei

siviel gr 12- 18 MEI

DATUM: 11 Mei – 15 Mei

siviel gr 12- 11 MEI

DATUM: 4 Mei- 8 Mei

siviel gr 12 4 MEI

DATUM: 27 April – 30 April

siviel gr 12 week 2

DATUM: 20 April – 24 April

Doen die volgende aktiwiteite

20/04  Aktiwiteit 5.2 bl 79
22/04 Aktiwiteit  6.1 bl 87
24/04 Aktiwiteit 6.2 bl 101

Complete the activities
20/04 Activity  5.2 p. 79
22/04 Activity 6.1 p. 87
24/04 Activity 6.2 p. 101

AFLAAISONE

GEOGRAFIE / GEOGRAPHY

DATUM: 22 tot 26 Junie

REVISION: Origin and development, urbanisation; site and situation (location); classification-function: central places, trade and transport, break of bulk points, specialised cities, junction towns gap towns. Concepts of urban hierarchy, central place, threshold population, sphere of influence, range; lower & higher order functions and services; lower & higher order centres.

HERSIENING: Oorsprong en ontwikkeling, verstedeliking; terrein en situasie (ligging); klassifikasie-funksie: sentrale plekke, handel en vervoer, breek van grootmaatpunte, gespesialiseerde stede, kruispuntdorpe. Begrippe van stedelike hiërargie, sentrale plek, drempelbevolking, invloedsfeer, omvang; laer en hoër orde funksies en dienste; laer en hoër orde sentrums.

DATUM: 15 tot 19 Junie

Week se werk. Volg die link onder die aflaaisone. Alle aktiwiteite, van nommer 1 tot 33, se antwoorde oor Landelik Stedelik is daarin. Merk alle antwoorde en korrigeer al die verkeerde antwoorde. Dit moet teen die einde van die week voltooi wees.

Week’s work. Follow the link under  the download zone. All activities, numbered 1 to 33, answers on Rural Urban, therein. Mark all answers and correct all the wrong answers. It should be completed by the end of the week.

DATUM: 1 tot 5 Junie

Week se werk omder aflaaisone

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM: 18 – 22 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 11 – 15 Mei

Hierdie is die laaste week van die groot onderwerp LANDELIK STEDELIK en volgende week sal ons met EKONOMIESE GEOGRAFIE begin. Dit is die laaste onderwerp van die jaar. Daar is drie oefeninge wat Woensdag, Donderdag en Vrydag voltooi moet word. Kry die volledige inligting in die pasaangeër onder aflaaisone

This is the last week of the big topic RURAL URBAN and next week we will start with ECONOMIC GEOGRAPHY. This is the last topic of the year. There are three exercises that need to be completed on Wednesday, Thursday and Friday. Get the complete information in the pacemaker under Download Zone

Onthou om alle vorige aktiwiteite, op datum te merk en te verbeter. Die antwoorde is onder die volgende “link”

Remember to mark and improve all past activities, up to date. The answers are under the following “link”

https://1drv.ms/f/s!ArJYWUBSJfYuySefaP5Y_rzSZx2m

DATUM: 4 – 8 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 27 April – 1 Mei

 • Doen alle werk soos deur die pasaangeër aangedui word./Complete all work as indicated by the pace setter.
 • Merk laas week se aktiwiteite en korrigeer dit in julle werkboeke. Vind die antwoorde op die volgende skakel/Mark all home work of last week and correct it in your work book. Find the answers at the following link:
  https://1drv.ms/f/s!ArJYWUBSJfYuySefaP5Y_rzSZx2m
 • Doen formele assesseringstaak op Donderdag, 30 April / Do formal assessment task on Thursday 30 April: Klik hier

DATUM: 20 April – 24 April

 • Doen alle werk soos deur die pasaangeër aangedui word. Merk laas week se aktiwiteite en korrigeer dit in julle werkboeke. Vind die antwoorde op die volgende skakel/Complete all work as indicated by the pace setter. Mark all home work of last week and correct it in your work book. Find the answers at the following link:
  https://1drv.ms/f/s!ArJYWUBSJfYuySefaP5Y_rzSZx2m
 • Kyk ook alle videos soos op die beplanning gegee/Look at all videos as indicated in the planning.

MEGANIESE TEGNOLOGIE

DATUM: 15 tot 19 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM : 18 Mei – 22 Mei

Meganies Gr12 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 8

DATUM: 11 Mei – 15 Mei

Meganies Gr12 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 7

DATUM: 4 Mei- 8 Mei

Meganies Gr12 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 6

DATUM: 27 April – 30 April

Meganies Gr12 VOORTREKKERAFSTANDLEER week 5

DATUM: 20 April – 24 April

Werk onder aflaaisone

FISIESE WETENSKAP

Datum: 20 Julie

Die onderstaande  video’s handel oor die praktiese deel van hierdie kwartaal se werk as jy dit gemis het of weer wil sien. The video’s below represents the practical work done in this quarter so you can look at it again if you want to.

 1. Le Chatelier’s Principle with Cobalt chloride complex https://www.youtube.com/watch?v=crr5ZMHCJ_Y
 2. Titration (using phenolphthalein)

https://www.youtube.com/watch?v=8UiuE7Xx5l8

 1. Flemming se linkerhandmotor reel.

https://www.youtube.com/watch?v=4f_-wrMEFx8

 1. Working principle of DC motor- animation

https://www.youtube.com/watch?v=j_F4limaHYI

 1. DC motor, how it works

https://www.youtube.com/watch?v=LAtPHANEfQo

 

Datum: 22-25 Junie/ June

Gaan kyk op die departement se webtuiste soos bespreek vir ekstra vraestelle/ Go look at the website as discussed for extra exam papers.

Datum: 12-15 Junie/ June

Huiswerk en memos gelaai op die aflaaizone/ Homework and memos uploaded.

Datum: 2-5 Junie/ June

Gaan kyk in die aflaaizone na verdere powerpoints./ Look for more powerpoints uploaded

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

Datum: 18 Mei

Gaan kyk in aflaaizone na BAIE goeie hersienings werk!/ Have a look at the VERY good revision material loaded.

Datum: 18 – 22 Mei

Kyk in aflaaizone en volg die whatsappgroep.

Datum: 11-14 Mei

Doen die ou vraestelle in die laaizone. Let wel: Los die vrae wat nog nie behandel is nie./ Do the question paper uploaded. Leave the questions not yet done.

Datum: 4 Mei – 8 Mei

Voltooi hersieningsopdragte soos deurgegee. Complete the past paper as indicated: aflaaisone

Hou ASB die website dop vir hersienings powerpoints en aktiwiteite/ Please keep an eye on the website for revision excercises and powerpoints.

Kyk in laaizone vir ou vraestelle. Voltooi asb en gaan kyk na die website oor verskillende onderwerpe!/ Look at the papers given as well as a link for a website with interesting topics on gr 12 work.

Datum: 22 April- 24 April

Hersieningstemas word deurgegee. Hersiening van die volgende temas deur gebruik te maak van die laaste 4 jaar se Gr. 12 finale-en-hereksamenvraestelle, vraag/antwoordboeke asook enige ander hulpmiddel tot jou beskikking.

Revise the following themes by using the past 4 years Gr. 12 final exam papers, question/answer books or any other resource available to you.

.sien aflaaisone

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

AFLAAISONE

LEWENSORIENTERING / LIFE ORIENTATION

DATUM: 1 tot 5 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM: 18 – 22 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 11 – 15 Mei

Week se werk onder aflaaisone.  Het ook vir die wat nie hul handboeke het nie die werk afgeneem.

DATUM: 4 – 8 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 27 April – 1 Mei

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

CAT

DATUM: 29 Junie – 3 Julie

Werk vir volgende week is Junie 2017 se praktiese vraestel.

DATUM: 15 tot 19 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM: 18 – 22 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 11 – 15 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 4 – 8 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 27 April – 1 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 20 April – 24 April

Week se werk onder aflaaisone

AFRIKAANS HUISTAAL

DATUM: 1 – 5 Junie 2020

Skryf transaksionele teks: huldeblyk (sien formaat en voorbeeld)

Gedigte: 'n Vigslyer sterf en Reaksie

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Aanlyn vakansie!

DATUM: 18 – 22 Mei 2020

Mondeling: Berei toespraak voor vir formele assessering.

Taalleer: Sinsleer

Gedig: Oupa Thomas (sien power point en You tube link)

Roman en Drama: Hersiening van kontekstuele vrae per hoofstuk

Stelwerk: Skryf transaksionele teks: Dagboekinskrywing

 

DATUM: 11 – 15 Mei 2020

Mondeling: Taak 7 Voorbereide mondeling vir formele assessering (berei voor vir eerste dag wat julle terugkeer)

Taalhersiening: Woordsoorte

Gedig: Eerste worp

Roman: Toon en Stemming, Verteller in Onderwêreld

Drama: Dramatiese ironie en -doelstellings in Mis

Stelwerk: Skryf transaksionele teks: Dialoog (sien formaat)

DATUM: 4 – 8 Mei 2020

Taalhersiening: Skryftekens en Leestekens

Gedig: Twee kleuters in die Vondelpark (sien You tube link)

Roman: Motiewe en Styl in Onderwêreld

Drama: Konflik, Motiewe en Natuurbeelde in Mis

Stelwerk: Skryf transaksionele teks: Resensie (sien formaat en voorbeeld)

DATUM: 27 April – 1 Mei 2020

Taalhersiening: Klankleer, Klankverskynsels

Gedigte: Versagtende omstandighede, Die sagte sprong

Roman: Struktuur, Temas en boodskappe in Onderwêreld

Drama: Karakters en karakterontwikkeling in Mis

Stelwerk: Skryf transaksionele teks: Onderhoud

DATUM: 20 April – 24 April

Transaksionele skryfstuk, gedigte, taalhersiening. Julle het reeds die Onderwereld hersiening

TEC SCIENCES

DATUM: 1 tot 5 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

Datum: 18 – 22 Mei

Hierdie vak werk op die whatsappgroep volgens mev. Kriel se beplanning.

Datun: 4 – 8 Mei

Werk verder volgens die whatsapp groepe/ Work according to the whatsapp groups

DATUM: 27 April – 1 Mei

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

EKONOMIE

DATUM: 1 tot 5 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM: 18 – 22 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 11 – 15 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 27 April – 1 Mei

Gr 12  Projek / Project – 17/4/2020

Vryhandel & Beskerming / Free Trade & Protection

Volmaakte Markte opdrag / Perfect Markets assignment – 14/04/2020

Opdrag en notas / Assignment & notes

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

IGO / EGD

DATUM: 15 Junie- 19 Junie

Geen huiswerk

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM : 18 Mei – 22 Mei

IGO GR 12 18 mei

DATUM: 11 Mei – 15 Mei

IGO GR 12- 11 Mei

DATUM 4 Mei – 8 Mei

IGO GR 12 4 mei

DATUM 27 April – 30 April

IGO GR 12 WEEK 2

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi die volgende
20/04 bl 57
21/04 bl 58
22/04 bl 59
23/04 bl 60
24/04 bl 61

Complete the following
20/04 p. 57
21/04 p. 58
22/04 p. 59
23/04 p. 60
24/04 p. 61

AFLAAISONE

TEG WISKUNDE

DATUM: 1 tot 5 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM: 18 – 22 Mei

Volg die WhatsApp-groep soos voorheen

DATUM: 4 – 8 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 27 April – 1 Mei

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

MUSIEK / MUSIC

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM: 18 – 22 Mei

Volg die WhatsApp-groep soos voorheen

DATUM: 27 April – 1 Mei

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

AFLAAISONE

BESIGHEIDSTUDIE

DATUM: 22 tot 26 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Junie

Week se werk onder aflaaisone
DATUM: 1 tot 5 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM: 18 – 22 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 11 – 15 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 4 – 8 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 27 April – 1 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 20 – 24 April

NOTAS/NOTES
KWALITEIT/QUALITY
1. Powerpoint link:  https://we.tl/t-bWNVDbMcsc 
https://we.tl/t-YyKMSjKGZb
2. Leer en som die hoofstuk as volg op/Study and summarize the chapter as
follow:
Bl/Pg 1-10 (5.8)
3. Informele toets oor kwaliteit bl 1-10 volgende Vrydag 24 April/
Informal test on quality pg 1-10r next Friday 24 April

REKENINGKUNDE

DATUM: 1 tot 5 Junie

2/6/2020 Dinsdag 13.11
4/5/2020 Donderdag 13.14

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM: 18 – 22 Mei

18/5 Maandag 13.10
19/5 Dinsdag 13.11
20/5 Woensdag 13.14
21/5 Donderdag 13.15

DATUM: 11 – 15 Mei

11/5 Maandag 13.7
12/5 Dinsdag 13.8
13/5 Woensdag 13.10
14/5 Donderdag 13.14
15/5 Vrydag 13.16

DATUM: 4 – 8 Mei

4/5 Maandag 13.1
5/5 Dinsdag 13.2
6/5 Woensdag 13.3
7/5 Donderdag 13.4
8/5 Vrydag 13.6

DATUM: 27 April – 30 April

27/4 Maandag Task 11.18
28/4 Dinsdag Task 11.22
29/4 Woensdag Task 11.23
30/4 Donderdag Task 11.24

DATUM: 20 April – 24 April

Aktiwiteite vir die week

Maandag Oef 11.12
Dinsdag Oef 11.13 en 11. 15
Woensdag Oef 11.16 en 11.18
Donderdag Oef 11.22 en 11.23
Vrydag Oef 11.24

AFLAAISONE

HOSPITALITY STUDIES

DATUM: 15 tot 19 Junie

Hersiening is gedoen oor die volgende hoofstukke en vrae beantwoord:

 1.  Kosterberekening – Ekstra aktiwiteit  bl. 65
 1.  Gelatine – Ekstra aktiwiteit bl.  133
 1.  Nagereg – Ekstra aktiwiteit  bl.  148
 1.  Gepreserveerde voedsel – Ekstra aktiwiteit  bl.  154

DATUM: 1 tot 5 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM: 18 – 22 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 11 – 15 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 27 April – 1 Mei

Weeklikse werk onder aflaaisone

DATUM: 20 April – 24 April

Weeklikse werk onder aflaaisone

DRAMA

DATUM: 29 Junie – 3 Julie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 1 tot 5 Junie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM: 18 – 22 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 11 – 15 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 4 – 8 Mei

Weeklikse werk onder aflaaisone.

DATUM: 27 April – 1 Mei

Link to Wetransfer file: Download Mis

 

DATUM: 20 April – 24 April

Vind video’s onder aflaaisone / Find video’s attached

VISUELE KUNS / VISUAL ARTS

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM: 18 – 22 Mei

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 11 – 15 Mei

Hier is die nuwe inligting. Daar is ‘n inligting vir fotografie en visuele kuns aparte files. Daar is powerpoints en videos op die dropbox link wat ek stuur.

DATUM: 27 April – 1 Mei

Included:

 • Pace setter updates and information on all pats.
 • Support information gr 11 and 12 on Visual Art.
 • Documents for gr 11 and 12  on Photography

Link to Dropbox: Download

DATUM: 20 April – 24 April

Inligting vir visuele kuns en fotografie. Al die notas is op die Dropbox

https://www.dropbox.com/sh/1vxmq61d5e772t4/AACt4UIUmlZT44AQyrbIQNxMa?dl=0

DUITS

DATUM: 25 – 29 Mei

Geen huiswerk. Online holiday!

DATUM: 18 – 22 Mei

Volg die WhatsApp-groep soos voorheen

DATUM: 27 April – 1 Mei

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

DATUM: 20 April – 24 April

Voltooi take soos reeds deurgegee / Complete tasks as already given in the whatsapp group

AFLAAISONE