GRAAD 8 HUISWERK / HOMEWORK

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website. We look forward to all the learners’ return.

SW / SS

DATUM: 8 – 12 Maart

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 1 – 5 Maart

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 8 – 12 Februarie

Hallo graad 8s. In die Sosiale Wetenskappe klas, gaan 2021 ‘n jaar wees van saamdink, saamwerk, harde werk en deurlopende trots om in ‘n “uitblink” skool soos Voortrekker te kan wees. Ons gaan die werk, beide geografie en geskiedenis, vir julle intereressant en ook lekker maak om te leer, maar daarvoor het ons julle volgehoue belangstelling, aandag en harde werk nodig.

In die leerplan (ATP), wat ons in die aflaaisone aanheg, sal julle presies kan sien wat gedurende die jaar behandel gaan word. Beide, julle en julle ouers kan dit bestudeer.

Julle sal sien dat ons gaan afskop met kaartwerk, wat seker die logiesste en maklikste deel van geografie is. Huiswerk volg binne die volgende paar dae.

 

Hello grade 8s. In the Social Sciences class, 2021 will be a year of thinking together, working together, hard work and continuous pride to be able to be in an “excellent” school like Voortrekker. We are going to make the work, both geography and history, interesting for you and also fun to learn, but for that we need your continued interest, attention and hard work.

In the syllabus (ATP), which we attach in the download zone, you will be able to see exactly what will be covered during the year. Both you and your parents can study it.

You will see that we are going to kick off with map work, which is probably the most logical and easiest part of geography. Homework follows within the next few days.

ENGLISH HOME LANGUAGE

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

 

DATE: 8-12 March

See download zone

DATE: 1-5 March

See download zone

DATE: 22-26 February

See download zone

DATE: 15 Feb – 19 Feb

See download zone

DATE: 8 Feb – 12 Feb

See download zone

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

DATE: 8-12 March

Dear Grade 8s
The time arrived for your first formal assessment in BVHS. Please be sure that you read and understand everything you have to do before sending it to me or to Ms Schwim. You will find a PDF file with your oral task on this website under English First Additional Language. You do not have to print off all 39 pages of it. Print only the pages you have decided to use for your reading. I have included the front page of each of the four stories followed by the chapter I have chosen for you. Please make a video on your phone which you will send to me or Ms Schwim personally on WhatsApp (DO NOT PUT IT ON THE GENERAL GROUP) depending on who is your teacher. If you cannot send it as one file, please send it in more than one file. Remember to add your name, surname and class to the message when you send your video. If there is anything you are not sure about, don’t hesitate to ask.

The Literature PDF is for you to understand what the elements of the different genres are. Please read through it and take note of the different usages.

PREPARED READING DUE BY 22 MARCH 2021

DATE : 22 February  – 5 March

Dear Grade 8s
Because we didn’t have you in class this past week we are still going through your diagnostic tests. Your work for the week of 22 to 26 February will be available on Monday 22 February.
Thank you for your patience.
Mr Craven and Ms Schwim

 

DATE: 15-19  February

See download zone

DATE: 8 – 12 February

Dear Grade 8’s
Welcome to BVHS. We are looking forward to having you for English this year. Before we begin the year’s work we need to know where you need the most attention to improve your English. Therefore, a diagnostic test has been set for you to work through in the week of 8 to 12 February 2021. This will give us an idea of what your abilities are in English. Make sure that you complete the test on  paper that you can hand into your respective teacher.
Kind regards
Mr Cornél Craven and Ms Colette Schwim

 

See download zone

AFLAAISONE

DATE: 8-12 March

Literature pack resources

Task 1 – Oral – Reading Aloud Final (1)

2021-03-8 to 12 March

 

DATE : 22 February  – 5 March

2021-02-22 Feb to 5 March

DATE: 15-19  February

Grade 8FAL online letter

DATE: 8 – 12 February

AFRIKAANS HUISTAAL

DATUM: 8 – 12 Maart

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 1 – 5 Maart

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 22 – 26 Februarie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 8 – 12 Februarie

Sien werk onder aflaaisone

AFLAAISONE

DATUM: 8 – 12 Maart

Huiswerk – 8 Maart (Groep 1) Gr 8

DATUM: 1 – 5 Maart

Afrikaans Huiswerk 1 Mrt

DATUM: 22 – 26 Februarie

Huiswerk week 3 AFR Huistaal

DATUM: 8 – 12 Februarie

Afrikaans Gr 8 Week 1.pptm

NW / NS

DATUM: 8 – 12 Maart

Huiswerk 8-12 Maart: Groep 1

Doen oefening 1 oor fotosintese in jou werkboek. In die klas het ons ‘n gevallestudie oor fotosintese uitgedeel. Sit die gevallestudie in jou informele lêer asook ‘n lyntjiesbladsy. Beantwoord die gevallestudie op die lyntjiesbladsy.

Homework 8-12 March: Group 1

Do exercise 1 about photosynthesis in your work book. In class we gave you a case study about photosynthesis. Please put the case study and one exam pad page in your informal file. Answer the case study questions on the exam pad page

DATUM: 1 – 5 Maart

Huiswerk: Groep 2

Doen oefening 1 oor fotosintese in jou werkboek. In die klas het ons ‘n gevallestudie oor fotosintese uitgedeel. Sit die gevallestudie in jou informele lêer asook ‘n lyntjiesbladsy. Beantwoord die gevallestudie op die lyntjiesbladsy.

Homework: Group 2

Do exercise 1 about photosynthesis in your work book. In class we gave you a case study about photosynthesis. Please put the case study and one exam pad page in your informal file. Answer the case study questions on the exam pad page.

DATUM: 22 – 26 Februarie

Voltooi asseblief die vorige week se werk. Dit was ‘n besige week vir julle.

Please complete the previous week’s work. It’s been a busy week for you.

DATUM: 8 – 12 Februarie

Die Wetenskaplike ondersoek is baie belangrik in Natuurwetenskappe. Ons gebruik hierdie metode in elke prakties wat ons doen. Daarom is dit belangrik om solank die stappe van die Wetenskaplike ondersoek te leer. Jou huiswerk is om die stappe te leer en dan kan jy probeer om eksperiment 1 en eksperiment 2 te doen. Hierdie eksperimente kan jy dalk mee sukkel, maar dit is goed om te begin oefen om die wetenskaplike metode toe te pas. Ons gaan die Wetenskaplike metode weer verduidelik in die klas, so wees asseblief gerus. Los asseblief twee bladsye voor in jou werkboek oop voor jy begin met die huiswerk. Jy mag die dokument print en in jou werkboek plak of jy kan net die antwoorde van die eksperimente neerskryf.

 

The Scientific Method in Natural Science is very important. We use this method in every practical we do. This is why it is important to start studying this Scientific Method. Your homework is to study the steps of the method and try doing experiment 1 and experiment 2. You might struggle with the experiments, but it is good to start practicing how to apply the Scientific Method. We will explain the Scientific Method in class again. Please leave two pages in front of your workbook before you start with the homework. You are allowed to print the document and paste it in your workbook or you can just write down the answers of the experiments.

EBW / EMS

DATUM: 8 – 12 Maart

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 1 – 5 Maart

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 22 – 26 Februarie

Sien werk onder aflaaisone

DATUM: 8 – 12 Februarie

Sien werk onder aflaaisone

AFLAAISONE

DATUM: 8 – 12 Maart

8 Maart – 12 Maart

DATUM: 1 – 5 Maart

1 Maart – 5 Maart

DATUM: 22 – 26 Februarie

Memo Gr 8 Huiswerk Homework 8-12Feb

EBW 15 – 19 Feb

DATUM: 8 – 12 Februarie

GR 8 EBW 8 – 12 Feb

TEGNOLOGIE / TECHNOLOGY

DATUM: 8 – 12 Maart

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 1 – 5 Maart

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 22 – 26 Februarie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 8 – 12 Februarie

Werk onder aflaaisone

AFLAAISONE

DATUM: 8 – 12 Maart

Teg Gr. 8 huiswerk 08-12_03

DATUM: 1 – 5 Maart

Teg Gr. 8 week 4

DATUM: 22 – 26 Februarie

Teg Gr. 8 week 3

DATUM: 8 – 12 Februarie

Teg Gr. 8 week 1

LEWENSORIëNTERING / LIFE ORIENTATION

DATUM: 8 – 12 Maart

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 1 – 5 Maart

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 22 – 26 Februarie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 8 – 12 Februarie

Life Orientation/Lewensoriëntering – Gr 8

Read in text book, page 1:

Lees in handboek, bladsy 1:

* Welcome message/Welkom boodskap

* Study tips/Studiewenke

* 7 Golden rules for success/Sewe goue reëls vir sukses.

AFLAAISONE

DATUM: 8 – 12 Maart

LO gr 8 Week 3(1)

DATUM: 1 – 5 Maart

LO gr 8 Week 8 Maart

DATUM: 8 – 12 Februarie

LO gr 8

Document

KUNS & KULTUUR / ARTS & CULTURE

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

DATUM/DATE: 8-12 Maart/ March

Sien aflaaizone

See download zone

DATUM/DATE: 1 – 5 Maart/ March

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/DATE: 22 Feb – 26 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATE: 15 Feb – 19 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/DATE: 8 Feb – 12 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

AFLAAISONE

DATUM/DATE: 8-12 Maart/ March

Creative Arts week 5

 

DATUM/DATE: 1 – 5 Maart/ March

Creative Arts week 4

 

DATE: 22 Feb – 26 Feb

Creative Arts week 3

DATE: 15 Feb – 19 Feb

Creative Arts week 2

DATUM/DATE: 8 Feb – 12 Feb

Skeppende Kunste AANLYN 8 Feb- 12 Feb 2021

 

Creative Arts ONLINE – Skeppende Kunste AANLYN 8 Feb- 12 Feb 2021

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

DATUM: 8 – 12 Maart

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 1 – 5 Maart

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 22 – 26 Februarie

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 8 – 12 Februarie

Sien werk onder aflaaisone

AFLAAISONE

DATUM: 8 – 12 Maart

Gr 8 AFREAT huiswerk 5

DATUM: 1 – 5 Maart

Gr 8 AFREAT huiswerk 4

DATUM: 22 – 26 Februarie

Gr 8 AFREAT huiswerk3

DATUM: 8 – 12 Februarie

Gr 8 AFR EAT huiswerk (1)

GR8 AFR EAT (TAAK1)

WISKUNDE / MATHS

DATUM: 8 – 12 Maart

Halo Gr 8’s
Hier is inoefening van wat ons verlede week in die klas gedoen het!

Here is some mathematics that you need to practise this week!

DATUM: 1 – 5 Maart

Halo Gr8’s!

Hier is huiswerk oor die werk wat ons verlede week in die klas behandel het!
Sien julle volgende week!

Halo Gr 8’s!
Below you will find more homework on the work we have covered in class last week.
See you next week!

DATUM: 22 – 26 Februarie

Vind hier:

* die memo’s van verlede week

* die werk vir volgende week

* die links vir video’s wat julle kan help met volgende week se werk!

Find here:

* the memo’s of the previous week

* the work for next week

* the links of videos that can help you with next week’s work!

DATUM: 8 – 12 Februarie

Halo Gr 8’s!

Baie welkom by Voortrekker.  Ons wiskunde onderwysers gaan ons beste gee om wiskunde een van julle gunsteling vakke te maak!

Julle sal sien daar is ‘n werksvel vir elke dag van Maandag tot Donderdag volgende week.  Druk die bladsye uit (indien moontlik), plak en doen dit in julle  wiskundeboeke.

Dit handel oor werk wat julle reeds gedoen het en indien julle vasbrand kan julle julle handboeke gebruik, die bladsynommers word gegee.

Vrydag sal ons die memo’s vir julle oplaai en julle kan dan julle verbeteringe doen.

Sien julle dan amper!

 

Halo Gr 8’s!

Welcome to Voortrekker.  We as maths teachers will try our utmost best to make maths one of your favorite subjects!

You will see that there is a worksheets for every day from  Monday to Thursday next week.  Print the pages (if possible), paste and complete it in your maths books.   The worksheets consist of work that have already been covered in primary school.  If you struggle, use your maths text books. The page numbers are indicated on the worksheet.

Next week Friday we will post the memo’s and you can do your corrections.

See you soon!

AFLAAISONE

DATUM: 8 – 12 Maart

Week 4 afstandsleer finaal

DATUM: 1 – 5 Maart

Week 3 finaal

DATUM: 22 – 26 Februarie

Terminohttps://youtu.be/fvUMWZJigpYlogie -Terminology

DATUM: 8 – 12 Februarie

8 Feb

9 Feb

10 Feb

11 Feb