GRAAD 8 HUISWERK / HOMEWORK

Hou asseblief all die whatsappgroepe dop vir datums waarop Teams vergaderings in verskeie vakke geskeduleer sal word.

SW / SS

DATUM:

AFLAAIZONE

DATUM:

ENGLISH HOME LANGUAGE

DATE:

AFLAAIZONE

DATE:

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

DATE:

AFLAAIZONE

DATE:

AFRIKAANS HUISTAAL

DATUM:

AFLAAIZONE

DATUM:

NW / NS

DATUM:

AFLAAIZONE

DATUM:

EBW / EMS

DATUM:

AFLAAIZONE

DATUM:

TEGNOLOGIE / TECHNOLOGY

DATUM:

AFLAAIZONE

DATUM:

LEWENSORIENTERING / LIFE ORIENTATION

DATUM:

AFLAAIZONE

DATUM:

KUNS & KULTUUR/ ART & CULTURE

DATUM:

AFLAAIZONE

DATUM:

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

DATUM:

AFLAAIZONE

DATUM:

WISKUNDE / MATHS

DATUM:

AFLAAIZONE

DATUM: