GRAAD 8 HUISWERK / HOMEWORK

Hou asseblief all die whatsappgroepe dop vir datums waarop Teams vergaderings in verskeie vakke geskeduleer sal word.

SW / SS

Datum

AFLAAIZONE

Datum

ENGLISH HOME LANGUAGE

Datum

AFLAAIZONE

Datum

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

Datum

AFLAAIZONE

Datum

AFRIKAANS HUISTAAL

Datum

AFLAAIZONE

Datum

NW / NS

Datum

AFLAAIZONE

Datum

EBW / EMS

Datum

AFLAAIZONE

Datum

TEGNOLOGIE / TECHNOLOGY

Datum

Datum

LEWENSORIENTERING / LIFE ORIENTATION

Datum

AFLAAIZONE

Datum

KUNS & KULTUUR/ ART & CULTURE

Datum

AFLAAIZONE

Datum

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Datum

AFLAAIZONE

Datum

WISKUNDE / MATHS

Datum

AFLAAIZONE

Datum