BETHLEHEM VOORTREKKER HOëRSKOOL AFSTANDSLEER

AFRIKAANS

Kennisgewingbord

1. Huiswerk sal weekliks op Vrydae opgedateer word.
2. Whatsappklasgroepe sal steeds aktief bly.
3. Hierdie blad vervang nie die whatsappgroepe nie.
4. Die inhoud van die skakels moet so gou moontlik afgelaai word; beslis voordat huiswerk vir die volgende week opgelaai word. Sommige skakels mag moontlik verval.
5. Indien skakel nie wil oopmaak nie, kontak die vakonderwyser self op whatsappgroep.
6. Die leerder moet self verantwoordelikheid aanvaar om op datum te bly met huiswerkopdragte.
7. Indien u enige probleme ervaar met hierdie webblad, stuur n epos na kantoor@voortrekkerafstandsleer.co.za
Studiehulp link
ENGLISH

Notice board

1. Homework will be updated weekly, on a Friday.

2. WhatsApp class groups will still remain active.

3. This page does not replace the WhatsApp group chats.

4. The content of links must also be downloaded weekly as soon as it is given through.

5. Incase the link doesn’t want to open, contact your subject teacher on your WhatsApp group.

6. The learner must take responsibility for staying up to date with the homework assignments.

7. Incase you experience any problems with this webpage, send an email to kantoor@voortrekkerafstandsleer.co.za
Study support link