GRAAD 11 HUISWERK / HOMEWORK

 

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

AFRIKAANS HUISTAAL

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

 

DATUM: 07/02-2021 – 11/02/2021

Bestudeer Literêre aspekte onder aflaaisone.

Handboeke wat uitgedeel is: Platinum en Droomdelwers

Skryfboke wat benodig word:  Een 2-quire skryfboek (die tweede boek word eers in Julie benodig), een lêertjie (asseccible file) vir portefeulje en een plastiek koevert vir aantekeninge.

 

DATUM: 15 – 19 Februarie 2021 /22 – 26 Februarie 2021

Ons begin Droomdelwers lees. Hersieningsvrae sal in die klas uitgedeel word.

Taalleer: klanke, spelling, skryftekens, punktuasie.

Die volgende huiswerk sal in die klas gegee word: Som spelreëls op; doen aktiwiteit bl. 20 en doen taalhersiening oor klankverskynsels. Hersieningsopdragte vir huiswerk sal in die klas uitgedeel word.

 

DATUM: 1 – 5 Maart 2021

Ons lees Droomdelwers Hoofstuk 1 klaar. Hersieningsvrae sal in die klas uitgedeel word.

Taalleer: Simplekse, komplekse, stamme, voor- en agtervoegsels, samestellings en afleidings. Huiswerk: Akt. 7 (bl. 30, 31) en hersieningsopdrag bl. 38.

Gedig: Genepoel

 

DATUM: 8 – 12 Maart 2021

Lees Droomdelwers en doen hersieningsvrae.

Taalleer: Hersieningsoefening wat in klas uitgedeel word vir huiswerk.

 

DATUM: 15 – 19 Maart 2021

Lees Droomdelwers en doen hersieningsvrae.

Taalleer: Hersieningsoefening oor Morfologie wat in klas uitgedeel word vir huiswerk.

AFLAAIZONE

DATUM: 01/02/2021

Afrikaans Huistaal 2021 Graad 11 ATP

2021 Afrikaans HL ATP Gr 11

DATUM: 07/02/2021

Literêre kenmerke en aspekte

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

DATUM: 8 Feb -12 Feb

Sien aflaaizone

 

DATUM: 15 – 19 Feb

Sien werk gelaai onder aflaaizone.

 

DATUM: 22 – 26 Feb

Sien werk gelaai onder aflaaizone.

 

DATUM: 1 – 5 Maart

Huiswerk soos op klasgroep deurgegee.

 

DATUM: 8 – 12 Maart

Sien werk gelaai onder aflaaizone.

 

DATUM: 15 – 19 Maart

Sien werk gelaai onder aflaaizone.

WISKUNDIGE GELETTERDHEID

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

DATUM/ DATE: 8-12 Maart/ March

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 22-26 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 15-19 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 8-12 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

AFLAAIZONE

DATUM/ DATE: 8-12 Maart/ March

Huiswerk – 8 Maart Gr 11

 

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

Wiskunde Geletterdheid Gr 11 Huiswerk 1 Maart

 

DATUM/ DATE: 22-26 Feb

Wisk G Feb 22

 

DATUM/ DATE: 15-19 Feb

Week 2 – 15 Feb Wisk G

 

DATUM/ DATE: 8-12 Feb

Wiskundige Geletterdheid Afr en Eng

LEWENSORIENTERING / LIFE ORIENTATION

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

DATUM/ DATE: 8-12 Maart/ March

Sien aflaazone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

Sien aflaazone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 22-26 Feb

Sien aflaazone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 15-19 Feb

Sien aflaazone

See download zone

 

DATUM: 8 -12 Feb

Skryf n opstel oor wat jou missie en doelwitte is vir joIu graad 11 jaar. Dit moet in jou boek nie meer as n halwe bladsy wees nie.

Write an essay about your mission and goals for this year.  No more than half a page in your books.

AFLAAIZONE

DATUM/ DATE: 8-12 Maart/ March

Grade 11 Voortrekkerafstandsleer week 4

 

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

Grade 11 Voortrekkerafstandsleer week 3

 

DATUM/ DATE: 22-26 Feb

Grade 11 Voortrekkerafstandsleer week 2

 

DATUM/ DATE: 15-19 Feb

Grade 11 Voortrekkerafstandsleer week 1 LO

EKONOMIE

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

DATUM/ DATE: 8-12 Maart/ March

Please start to work through photostats on Circular Flow
Begin asb die fotostate rakende Ekonomiese Kringloop deur te lees

 

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

4 Maart / March 2021

Toets oor Eenheid 1  :      Produksiefaktore

Test on Unit 1 :                   Factors of production

 

 

DATUM/ DATE: 22-26 Feb

 

Economics/ Ekonomie Gr 11
Groep/ Group 1:
Doen asb gegewe oefening. Please do given exercise .
Toets/ Test:
25/ 02 / 2021

 

DATUM/ DATE: 15-19 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 8-12 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

DATUM:

LIFE SCIENCES

Datum: 8/3 –

See work schedule on download zone

Sien werk op  werkskedule op aflaaisone

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

 

Datum:  22/2 – 26/2

Groep 1:

Voltooi take soos uitgedeel in klas.  Bring all research material along on the 1st of March.  Detail on download zone

 

DATUM: 8/2/2021  – 12/2/2021

Welkom terug! Welcome back!

Jul huiswerk is op die aflaaisone.  Ons gee dit ook deur op die whatsapp groepeAl die huiswerk moet gedoen wees vir 15/2. All the homework must be done by 15/02.  Homework will also be send on the whatsapp groups.

GEOGRAFIE / GEOGRAPHY

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

DATUM: 8 – 12 Maart

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 1 – 5 Maart 2021

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 22 – 26 Februarie 2021

Week se werk onder aflaaisone

DATUM: 15 – 19 Februarie 2021

Week se werk onder aflaaisone. Doen asseblief alle oefeninge in julle werkboeke. Sleutelwoorde word agterin weklboeke gedoen. / Week’s work under download zone. Please do all the exercises in your workbooks. Keywords are done in the back of weekbooks.

DATUM: 27 Januarie 2021

Hallo graad 11’s. Welkom in dei Geografieklas. Ek is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle in die Geografieklas, ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

Konstante, deurlopende en pligsgetroue werk,van jou kant, is nodig, maar weet dat jy nie alleen is nie. Ek wil die pad saam met jou loop en JOU beste moontlike prestasie help verseker.

Die werkprogram word solank vir jou gestuur, aangesien jy binne die volgende paar dae ook jou handboek sal hê. Ek wil graag hê dat jy jou werk dadelik begin opsom, sodat ons op ‘n werkbare vlak kan wegspring en werk wanneer die skool begin. Opsommings en aktiwiteite gaan in jou werkboek gedoen word. Alle aktiwiteite in die VERKEN handboek, gaan regdeur die jaar, deurlopend gedoen word. Daar is baie min aktiwiteite wat nie belangrik is nie.

Ek sien daarna uit om julle terug te hê by die skool.

Helo Grade 11’s. Welcome in the Geography class. I am sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you in the Geography class, with good achievements at the end of the year.

 Constant, continuous and conscientious work, on your part, is necessary, but know that you are not alone. I want to walk the path with you and help ensure YOUR best possible performance.

The work program will be sent to you in the meantime, as you will also have your textbook within the next few days. I would like you to start summarizing your work immediately so that we can start and work at a workable level when school starts. Summaries and activities will be done in your workbook. All activities in the FOCUS textbook will be done continuously throughout the year. There are very few activities that are not important.

 I look forward to having you back at school.

TEG WISKUNDE

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

DATUM/ DATE: 8-12 Maart/ March

Sien aflaaizone

 

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

Sien aflaaizone

 

DATUM: 22-26 Feb

Sien aflaaizone

 

DATUM: 15-19 Feb

Sien aflaaizone

 

DATUM: 8-12 Feb

Sien aflaaizone

AFLAAIZONE

CAT

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

 

Welkom Terug/ Welcome back

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

DATUM: 1 tot 5 Maart

Topic/ Onderwerp: Input and output

Instructions/ Instruksies: Please work through the Power Points and the videos and then do the homework.  You will find all this in the Download Zone. Werk eers deur die Power Points en videos en doen dan die huiswerk.  Jy sal al hierdie hulpmiddels in die Aflaaizone vind.

Homework/ Huiswerk:

Revision Act p 28-30 DBE Books

See download zone/ Sien aflaaisone:

DATUM: 22 tot 25 Feb

Topic/ Onderwerp: All about ICT/ Alles oor IKT

Instructions/ Instruksies: Please work through the Power Points and the videos and then do the homework.  You will find all this in the Download Zone. Werk eers deur die Power Points en videos en doen dan die huiswerk.  Jy sal al hierdie hulpmiddels in die Aflaaizone vind.

Homework/ Huiswerk:

Revision act DBE book p11-13

Self study in Teory concepts booklet

Concepts of computing p 1-9

See download zone/ Sien aflaaisone:

 

DATUM: 9 tot 12 Feb

Topic/ Onderwerp: All about ICT/ Alles oor IKT

Instructions/ Instruksies: Please work through the Power Points and the videos and then do the homework.  You will find all this in the Download Zone. Werk eers deur die Power Points en videos en doen dan die huiswerk.  Jy sal al hierdie hulpmiddels in die Aflaaizone vind.

Homework/ Huiswerk:

Written activity p.9/ Geskrewe aktiwiteit bl.9 (Please do this work in your book)

See download zone/ Sien aflaaisone:

HOSPITALITY STUDIES

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

DATUM/ DATE: 8-12 Maart/ March

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 22-26 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 15-19 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 8-12 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

AFLAAIZONE

DATUM/ DATE: 8-12 Maart/ March

Gasvryheidstudies Gr 11 – week 3

 

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

Gasvryheidstudies Gr 11 – week 2

 

DATUM/ DATE: 22-26 Feb

Gasvryheidstudies Gr 11- week 1 (1)

 

DATUM/ DATE: 15-19 Feb

Gasvryheidstudies Gr 11- week 1

 

DATUM/ DATE: 8-12 Feb

gr.11 week 1 werk

WISKUNDE / MATHS

WISKUNDE / MATHS

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

 

Welkom Terug/ Welcome back

Ons is seker elkeen van julle het lekker gerus en is gereed om 2021 met mening aan te pak. Mag hierdie jaar vir elkeen van julle ‘n waardevol- en betekenisvolle ervaring wees, met goeie prestasies aan die einde van die jaar.

We are sure that each of you has had a good rest and is ready to tackle 2021 with force. May this year be a valuable and meaningful experience for each of you with good achievements at the end of the year.

DATUM/DATE : 08/3/21 – 12/3/21

Hierdie week gaan ons gebruik om alle merkwerk  en afstandswerk wat agter is in te haal.

Alle antwoorde sal op die “whatsapp” groep verskyn tot na die aard van die wortels.

 

This week we are going to get all marking of work that had to be done up to date.

All the answers you will find on the whatsapp group up to after the nature of roots.

DATUM/DATE:01/03/21 – 05/03/21 

Hierdie week gaan geen nuwe videos of huiswerk opgelaai word op die tuiste nie. Jou opdrag vir die week is om op datum te kom met al die vorige videos en huiswerk en ook alle huiswerk deeglik te merk.

No new videos and homework are going to be loaded this week. You must be up to date with all previous videos and homework. Make sure that all homework are being marked.

DATUM/DATE : 08/3/21 – 12/3/21

Baie goeie nuus Gr 10’s! Almal van julle is hopelik binne een week permanent terug by die skool.

Hierdie week gaan ons gebruik om alle merkwerk  en afstandswerk wat agter is in te haal.

Alle antwoorde sal op die “whatsapp” groep verskyn tot na die faktorisering van drieterme.

 

Great news Gr 10’s! All of you are hopefully back at school within one week.

This week we are going to get all marking of work that had to be done up to date.

All the answers you will find on the whatsapp group up to after factorizing of trinomials.

DATUM/DATE : 22/2/21 – 26/2/21

22/02/21

Toets oor die vorige week se werk / Test on the previous week’s work

23/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 14 Oef 8 / Complete p 14 Exercise 8

24/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 17  Oef 9 a)   / Complete p 17  Exercise 9 a)

25/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 17  Oef 9 b) c) d) / Complete p 17  Exercise 9 b) c) d)

26/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl 17  Oef 9 e) g) h) i) / Complete p 17  Exercise 9 e) g) h) i)

DATUM/DATE : 15/2/21 – 19/2/21

15/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl 7 Oef 3 a) 1;3;5;7;9;11;13  / Complete p 7 Ex 3 a) 1;3;5;7;9;11;13

 

16/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 9  Oef 4 a) 2;5;8;11;14;17 b)  / Complete p 9  Ex 4 a) 2;5;8;11;14;17 b)

 

17/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 10  Oef 5 a;c;e;g;i;k;m;o  / Complete p 10 Exercise 5 a;c;e;g;i;k;m;o

 

18/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 11 Oef 6 a) 1;5;9;13 b) 1;3 c)2 d) 1 e)   / Complete p 11 Exercise 6 a) 1;5;9;13 b) 1;3 c)2 d) 1 e)

 

19/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl 14  Oef 7 a) 2;6;10;14 b) c)1;5;9;13 d)1;3    / Complete p 14 Exercise 7 a) 2;6;10;14 b) c)1;5;9;13 d)1;3

DATUM/DATE : 8/2/21 – 12/2/21

08/02/21

Kyk videos op aflaaisone / See videos in download zone

Doen bl 3 Oef 1  a) 1;2;3 b) 1;2;3 c) 1;2;3  / Complete p 3 Ex 1 a) 1;2;3 b) 1;2;3 c) 1;2;3

 

09/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 3 Oef 1  d) 1;2;3 e) 1;2;3 g) 1;2;3 h) 1;2;3  j) 1;2;3 k) 1;2;3 / Complete p 3 Ex 1 d) 1;2;3 e) 1;2;3 g) 1;2;3 h) 1;2;3  j) 1;2;3 k) 1;2;3

 

10/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 6 Oef a) 1;2;6;8;13   / Complete p 6 Exercise a) 1;2;6;8;13

 

11/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 6 Oef a) 3;4;5;7;14;16   / Complete p 6 Exercise a) 3;4;5;7;14;16

 

12/02/21

Kyk video op aflaaisone / See video in download zone

Doen bl 6 Oef a) 10;11;12;15 b) 2;4 c)   / Complete p 6 Exercise a) 10;11;12;15 b) 2;4 c)

08/03/21 – 12/03/21

Alle vorige videos en huiswerk.

All previous videos and home work.

BESIGHEIDSTUDIE

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

 

DATUM/ DATE: 8-12 Maart/ March

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 22-26 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 15-19 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 8-12 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

AFLAAIZONE

DATUM/ DATE: 8-12 Maart/ March

Gr 11 huiswerk 5

 

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

Gr 11 huiswerk 4

 

DATUM/ DATE: 22-26 Feb

Gr 11 huiswerk 3

 

DATUM/ DATE: 15-19 Feb

Gr 11 huiswerk 2

 

DATUM/ DATE: 8-12 Feb

BESIGHEIDS BUSINESS S GR11(1)

Gr 11 huiswerk(1)

SIVIELE TEGNOLOGIE

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

DATUM: 8 tot 12 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAIZONE

DATUM: 8 tot 12 Feb

Siviel gr 11 WEEK 2

DATUM: 15 tot 19 Feb

Siviel gr 11 WEEK 3

DATUM: 22 tot 26 Feb

Siviel gr 11 WEEK 4

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

.siviek gr 11 week 4

DATUM: 8 tot 12 Maart

Siviel gr 11 week 5

REKENINGKUNDE

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

DATUM/ DATE: 8-12 Maart/ March

Akt 3.18 – Akt 3.27

 

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

01-03-2021  Akt 3.12 + 3.13

02-03-2021 Akt 3.14 +3.15
03-03-2021 Akt 3.17 +3.18
04-03-2021 Akt 3.20
05-03-2021 Akt 3.21

 

DATUM/ DATE: 22-26 Feb

Hello Gr 11s

Die week se werk is as volg / The work for the week is as follows:
Page 14 – 17, Act 1.2, Page 21 + 22 Act 1.5, Act 1.6, Act 1.11 Act 1.12.

DATUM/ DATE: 15-19 Feb

Hello Gr 11s

Die week se werk is as volg / The work for the week is as follows:

Page 14 – 17, Act 1.2, Page 21 + 22 Act 1.5, Act 1.6, Act 1.11 Act 1.12.

DATUM/ DATE: 8-12 Feb

Hello Gr 11

Laai die vraestel af en voltooi dit. Ek sal Vrydag die memo op die whatsapp groep plaas.
Donwload and complete the test. I will send the memo on Friday on the whatsapp group.

Sien aflaaizone

See download zone

AFLAAIZONE

FISIESE WETENSKAP

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

DATUM: 08/03/2021

Voltooi die oefeninge Vrydag gegee in die klas/ Complete the activities given in class on Friday.

AFLAAIZONE

DATUM: 29/01/2021

PhySci 2021 Recovery ATP Gr 11 ENG 15 Nov

Fisika: Bl. 9-12. Gaan lees asseblief DEEGLIK deur hierdie blaaie.

Physics: p. 9-12. Read through these pages very thoroughly.

 

Datum: 11/02/2021

Gaan probeer oefening 1 (1.1-1.3) bl 13.

Try excercise 1 (1.1-1.3) p. 13

Kyk na hierdie powerpoint( slegs in engels) maar baie omskrywend.

Please go and look at the powerpoint.

Vektore

 

 

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

 

DATE: 8-12 March

Work covered last week  and work to be covered this week:

(All done in class)

Summaries

Essays

Language Activities

Dreaming of Light

 

See download zone for links to resources

 

DATE: 1-5 March

Dear grade 11s
Please make sure that your work is up to date for when you all return on Monday.
We look forward to seeing you all together next week.

 

DATUM/ DATE: 22-26 Feb

See download zone

 

DATE: 15-19 February

See download zone

 

DATE: 8-12 February

See download zone

MEGANIESE TEGNOLOGIE

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

DATUM/ DATE: 8-12 Maart/ March

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 22-26 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 15-19 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM: 8-12 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

IGO / EGD

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

DATUM: 15 tot 19 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 22 tot 26 Feb

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

See download zone/ Sien aflaaisone

DATUM: 8 tot 12 Maart

See download zone/ Sien aflaaisone

AFLAAIZONE

DATUM: 15 tot 19 Feb

IGO Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER

DATUM: 22 tot 26 Feb

IGO Gr11 VOORTREKKERAFSTANDLEER

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

IGO Graad 11 week 4

DATUM: 8 tot 12 Maart

Graad 11 IGO Afstands leer

DRAMA

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

DATUM/ DATE: 8-12 Maart/ March

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 22-26 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 15-19 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

 

DATUM/ DATE: 8-12 Feb

Sien aflaaizone

See download zone

DATUM:

DATUM/ DATE: 8-12 Maart/ March

A Dolls House bespreking

 

DATUM/ DATE: 1-5 Maart/ March

Die Proseniumboogverhoog

 

DATUM/ DATE: 22-26 Feb

Stanislavsky en realisme

 

DATUM/ DATE: 15-19 Feb

Henrik Ibsen en Dolls House

 

DATUM/ DATE: 8-12 Feb

Realisme in teater

ENGLISH HOME LANGUAGE

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

 

DATE: 8-12  March

We are continuing with reading Merchant of Venice and a practice essay will be given during the week and communicated on the group.

 

DATE: 1-5 March

Continue with work as outlined in class, if unsure please check Whatsapp group for more details.

 

DATE: 22-26 Feb

See download zone

 

DATE: 15-19 Feb

See download zone

 

DATE: 8- 12 February

See download zone

AFLAAIZONE

VISUELE KUNS / VISUAL ARTS

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

DATUM/ Date: 8 Feb – 5 Maart/March

Sien aflaaizone

TECH SCIENCES

We are so pleased to receive the grades back in full from next week. For this reason, work will no longer be placed on the distance learning website.
We look forward to all the learners’ return.

Ons is baie opgewonde om al ons grade se leerders terug te verwelkom. Om die rede sal huiswerk nie meer op die afstandsleerwebblad geplaas word nie. Ons sien uit na ALLE TREKKERS se terugkeer!

 

DATUM/ DATE: 8-12 Maart/ March

Sien aflaaizone

 

DATUM/DATE: 1-5 March

Sien aflaaizone

 

DATUM: 22-26 Feb

Sien aflaaizone

 

DATUM: 15-19 Feb

Sien aflaaizone

 

DATUM: 8 Feb – 12 Feb

Sien aflaaizone

 

DATUM: 29/01/2021

Ek laai die nuwe jaarbeplanning op. Die datums gaan verander maar die res bly dieselfde!

I uploaded the planning for the new year. The dates will change but the rest stays the same.

AFLAAIZONE